Uit het bestuur

Afgelopen donderdag werden we op de hoogte gesteld van het overlijden van Peter Otterloo. We wisten dat hij ziek was maar dat hij zo snel zou overlijden hadden we niet verwacht. Peter was een zeer gewaardeerd (oud-)bestuurslid en eindredacteur van ons verenigingsblad. Hij zal erg gemist worden. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe de komende tijd.

Bestuur van de Vereniging Oud Apeldoorn.

"de Schatkamer" van de OLV-kerk

Na een proces waarin stapsgewijs tot een overeenkomst tussen de Vereniging Oud Apeldoorn, OLV-parochiebestuur en Dhr. Pol is gekomen is het zo ver: de overeenkomst kan getekend worden

Op 31 augustus om 14.00 uur zal in Onze Lieve Vrouwekerk aan de Hoofdstraat te Apeldoorn een bijzondere bijeenkomst plaatsvinden. De voorzitter en pastoor van de Emmaüsparochie, de heer Hermens, de koster, de heer Pol, en de voorzitter van de Vereniging Oud Apeldoorn (VOA), mevrouw Van der Zande zullen hun handtekening zetten onder een overeenkomst waarin de toekomst van "De Schatkamer van de OLV-kerk wordt veilig gesteld.

Deze schatkamer herbergt een prachtige collectie spullen van religieuze aard die in vijftig jaar verzameld zijn door de heer Pol.

Om er zeker van te zijn dat de collectie in de toekomst bijeen blijft benaderde de heer Pol de VOA. Deze vereniging beheert reeds meerdere cultuurhistorisch waardevolle zaken en de heer Pol was dan ook van mening dat de collectie bij de VOA het best op haar plaats is. Omdat de schatkamer de geschiedenis van de Rooms Katholieke kerk in Apeldoorn zichtbaar maakt, vindt de VOA het belangrijk dat de schatkamer voor Apeldoorn behouden blijft.

Tussen de Emmaüsparochie, de heer Pol en de VOA is nu overeengekomen dat de parochie en de heer Pol hun deel van de collectie in eigendom overdragen aan de VOA en dat de VOA de ruimte die nu als schatkamer is ingericht, mag blijven gebruiken om de collectie aan het publiek te tonen.

De openingstijden van de schatkamer blijven zoals ze zijn (in juli en augustus iedere zaterdag en de rest van het jaar de eerste zaterdag van de maand: van 12.30 uur tot 15.30 uur).

Geef een zoekwoord in

LAATSTE WIJZIGINGEN

________________________________________

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________