Beemte Broekland

Beemte

Beemte

De foto geeft weer de openbare school nummer 4 op de Beemte. De school is op deze plek gebouwd in 1862, en later vergroot, en op zaterdag 18 februari 1962 viel het onder de slopershamer. Voor die tijd stond de school aan de andere kant van de weg schuin tegenover waar de onderwijzer Abraham Moncourt al in 1819 les gaf in zijn woning, wat later de openbare school nummer 4 zou worden. Het gebouw rechts is het catechisatielokaal, de in gebruik name van het gebouw was op 22 november 1879. De kosten waren 2.843.55 gulden. Dit gebouw heeft dienst gedaan tot 12 mei 1937. Het is daarna nog van diverse eigenaren verwisseld, de heer B. Schipper is de huidige eigenaar (2018). (Bron, boek Trugge Kieken) (Foto: Archief Ab Veldwijk)

Beemte

Beemte

Archief: W. van Weenum.

Beemte

Beemte

Koor van de Wilhelminakerk in de Beemte. Ik schat gezien de leeftijd van mijn vader W.C. van Weenum (rechts vooraan) en zijn broer B.J. van Weenum, achter 4e van rechts, rond 1940. Archief: W. van Weenum.

Beemte

Beemte

Wilhelminakerk. Foto: Berry de Dreu.