Arnhemseweg Tolhuis

Arnhemseweg

Arnhemseweg

±1900. Museum Vaal.

Arnhemseweg

Arnhemseweg

Collectie Roel Boon.

Arnhemseweg

Arnhemseweg

1969. Museum Vaal. Foto: J.W. Bergman.

De Olde Herberg

nu Restaurant "Auberge Navet" aan de Arnhemseweg 350.

Door Ignaat Simons (copyright 1999-2004)

Chronologische volgorde eigenaars, bewoners, geboorten, overlijden en verbouwingen.

Jaar

Omschrijving

1843

Stichting Tolhuis a/d Arnhemscheweg door de Domeinen van het Rijk. Eerste rijkstolgaarder was de 44 jarige Evert Lammers uit Arnhem met zijn 46 jarige vrouw Johanna Kuhl en 2 kinderen uit Arnhem, de 14 jarige Lambert en de 12 jarige Maria Geertruida.

1849

Het tolhuis kreeg het wijknummer D68 (er waren in Wormen toen slechts 95 huizen).

1854

Op 14 augustus overleed op 23 jarige leeftijd dochter Maria Geertruida.

1859

De wijknummers schuiven op. Het tolhuis kreeg nu wijknummer D101.

1861

Op 22 februari verhuisde Evert met zijn gezin naar Rhoden. Op 13 september kwam de 35 jarige rijkstolgaarder Roelof Koolwaag met vrouw, de 32 jarige vrouw Johanna Minkman.

1862

De eigenaar van het tolhuis werd Provincie Gelderland.

1864

Roelof vertrekt naar Arnhem, zijn vrouw naar den Haag. Op 18 mei kwam Johannes Theodorus Vaal met zijn vrouw uit Arnhem als tolgaarder. Johannes is Katholiek. Zijn vrouw Wilhelmina Johanna van Zetten, Ned. Hervormd. Johannes Vaal was ook jachtopziener en prepareerde opgezette dieren.

1865

Op 26 februari werd dochter Christina Johanna Hendrika geboren. (Christien)

1867

Op 20 augustus werd dochter Geertruida Wilhelmina geboren. (Trui) Op 28 december begon Hendrik van Baaren Jr. met het graven van de Zwaanspreng.

1870

Op 15 januari werd dochter Hendrina Catharina geboren. (Heintje)

1872

Op 10 juli werd zoon Johannes Theodorus geboren. (Johan)

1876

Op 14 april werd dochter Janna Roelofina geboren. (Fientje)

1879

De wijknummers schuiven op. Het tolhuis kreeg nu wijknummer C178.

1880

Op 20 maart werden de tolhuizen aan de Arnhemsche weg opgeheven en verkocht. Eigenaar van het tolhuis op 48 m2 grond werd Gerardus de Haas uit Apeldoorn. Gerardus verhuurde het tolhuis aan de familie Vaal. Op 28 mei werd zoon Gerardus Martinus geboren. (Gerard) Alle kinderen werden Katholiek gedoopt.

1881

Op 5 februari was Johannes Theodorus Vaal geen jachtopziener en tolheffer meer. Maar hij ging door met het koffiehuis 't Apeldoorns Museum. Dochter Christina J. H. trouwde op 5 november met kleermaker Marten Lamark. Christina en Marten trouwden Ned. Hervormd. Christina en Marten gingen in het dorp aan de Tuinlaan wonen, wijknummer C24.

1884

Aan de Tuinlaan werd op 26 november kleindochter Wilhelmina geboren.

1886

Aan de Tuinlaan werd op 19 oktober kleinzoon Johannes Lamark geboren.

1887

In het Erica adressenboek staat Johannes Vaal als caféhouder.

1888

Aan de Tuinlaan werd op 5 mei kleindochter Johanna Theodora Lamark geboren. Op 13 augustus vertrekt de 21 jarige dochter Geertruida Wilhelmina naar de Haag. Zij blijkt later getrouwd te zijn met Jan Blessenaar en na 1909 is zij hertrouwd met haar zwager Arie Hoogeveen. (zie 1909)

1892

De wijknummers schuiven op. Het tolhuis kreeg nu wijknummer C362

1893

Op 22 juli trouwde de 23 jarige dochter Hendrina Catharina met Arie Hoogeveen. Zij gaan im Weesp wonen. De 21 jarige zoon Johannes Theodorus ging op 21 september naar Amsterdam.

1896

De 20 jarige dochter Janna Roelofina ging op 27 april naar Arnhem. Deze Fientje blijkt getrouwd te zijn met Gerrit H. Weevers, veldwachter te Gaanderen. De 24-jarige Johannes Vaal kwam op 17 augustus, als schilder, terug uit Ede.

1897

Moeder Wilhelmina Johanna van Zetten overleed op 21 augustus, 61 jaar oud.

1898

Zoon Johannes Theodorus Vaal trouwde met Geertje Kluin uit Apeldoorn. Onbekend waar hij ging wonen, maar in 1942 blijkt de weduwe aan de Brinklaan 243 te wonen.

1899

Gerardus de Haas kocht de heide rondom het tolhuis en bezat nu 2240 m2 grond. Er werd een houten terras aan de zuidkant getimmerd. Achter tegen het tolhuis aan werd een schuurtje getimmerd. Aan de beekzijde werd een theetuin aangelegd, groot 890 m2, op pachtgrond. Aan de noordzijde werd een dennenbos geplant, groot 750 m2, op pachtgrond. Rondom het tolhuis werd een theetuin aangelegd, groot 2192 m2, op pachtgrond. Op 13 juli vertrok zoon Gerardus Martinus Vaal naar Harerwijk. Vermoedelijk heeft hij in de oorlog met Atjee (1873-1904) meegevochten. In 1942 blijkt hij aan de Doggersbank 46-2 in Apeldoorn te wonen. Hij was getrouwd met ene Riek.

1900

In het Erica adressenboek staat Johannes Vaal als caféhouder met museum.

1902

De wijknummers schuiven op. Het tolhuis kreeg nu wijknummer C387.

1908

Vader Johannes Th. Vaal werd 78 jaar en schoonzoon Marten nam de zaak over. Marten Lamark kocht het terrein, 2240 m2 met huis, van Gerardus de Haas. Marten Lamark kocht het dennenbosch en theetuin van de Wormermark.

1909

In Weesp overleed de 39 jarige dochter Hendrina Catharina (Heintje) in Weesp, 2 maanden na de geboorte van een dochter Geertruida Wilhelmina Hoogeveen. Geertruida wordt afgestaan door Arie Hoogeveen aan zijn schoonzus Janna Roelofina (Fientje) Vaal en zwager Gerrit H. Weevers.

1910

Op 14 maart werd kleinzoon Johannes Lamark, onderwijzer van school 8. Op 12 mei trouwde kleindochter Johanna Theodora Lamark en ging naar Ede.

1911

Op 28 september trouwde de andere kleindochter Wilhelmina Lamark en ging naar Lochem. Op 19 oktober trouwde kleinzoon Johannes Lamark met Hermina Mattern uit Batavia. Beide waren 25 jaar. Zij gingen aan de Asselsestraat A236-18 wonen. (nu 118)

1912

Marten Lamark stopte als kleermaker en is nu fulltime caféhouder.

1914

De straatnummering wordt ingevoerd. Het tolhuis kreeg het nummer 266.

1915

Marten Lamark vroeg op 6 mei een verlofvergunning aan met verbouwing. Na 4 dagen werd op 10 mei de vergunning verleend. De vergunning betrof de verbouw van Museum van Natuurlijke Historie en een lokaal voor verlof. De grote boom voor het tolhuis werd gesloopt. Aannemer Lourens Tiethoff van de Asseltschestraat 12 deed de verbouwing. Aan de zuidkant werd een lokaal van 3,5 bij 7,90 aangebouwd met plat dak. Schoolmeester Johannes Lamark, zijn vrouw Hermina en hun inmiddels geboren twee kinderen vertrokken naar Haafte.

1918

Op 18 april overleed Johannes Theodorus tijdens een bezoek in Weesp, 88 jaar oud. Dit bezoek is dus vermoedelijk bij zijn dochter Trui, die inmiddels getrouwd is met Arie Hoogeveen.

1921

Op 28 september vertrok de familie Lamark naar Zaandam. Het tolhuis en terrein werd verkocht aan de koopman Frank Vermeer uit Apeldoorn.

1923

Het tolhuis werd gekocht door de 44 jarige Jeppe de Vries, sigarenfabrikant. Jeppe is getrouwd met de 45 jarige Betske Jonker uit Holswerd. Zij hebben een 18 jarige dochter Jannette Hendrika. Het gezin kwam op 22 maart uit Dokkum naar het tolhuis.

1925

Veel huisnummers schuiven op. Het tolhuis kreeg het nummer 350.

1928

Op 24 februari vertrok het gezin de Vries naar Amsterdam. Zij verpachten de nering. Op 27 augustus kwamen zij terug, maar gingen aan de Golsteinlaan 18/20 wonen. Op 12 maart kwam Geert van der Sluis uit Opsterland als caféhouder in het tolhuis. Caféhouder Geert is 38 jaar en pachtte dus het tolhuis van Jeppe de Vries. Geert zijn vrouw de 41 jarige Wijtske Meester en hun 3 kinderen, de 12 jarige Koert, De 10 jarige Trijntje en de 8 jarige Jan kwamen mee.

1935

Op 13 maart kwam Eelke Arends, uit Lonneker, helpen als caféhouder. Er werd nog een schuur gebouwd bij het tolhuis.

1937

Op 14 januari vertrok Eelke weer naar Enschede.

1938

Op 2 februari ging het gezin van der Sluis elders in Apeldoorn wonen. Op 9 oktober werd Geert opgenomen in de St. Josephstichting. Hij werd op 12 maart 1939 met proefvelof weer naar huis gestuurd. Op 9 februari kwam het gezin de Vries zelf als verlofhouder in het tolhuis wonen. Dochter Jannette Hendrika was in 1935 getrouwd en woonde in de Ham. Er kwamen ook twee inwonenden mee, de 28 jarige bosarbeider Andries Hein uit Lonneker en de 23 jarige Alida de Haan uit Apeldoorn.

1939

Jeppe zijn schoonzus Geertje Jonker kwam van 5 juni tot 8 september in het tolhuis helpen.

1943

Het tolhuis werd verkocht aan de koopman Wouter Bertus van Geluk uit Rotterdam.

1944

Het tolhuis werd verbouwd. Het werd nu een café, huis en tuin.

1957

Het terrein werd in het midden doorsneden door de aanleg van het fietspad. 417 m2 grond werd onteigend. Nu blijkt, dat op het westelijke stuk ook een huis staat.

1959

Persoonsregisters van na de oorlog zijn nog gesloten.

1963

In het Erica adressenboek blijkt dat F.F. Kuijk er woonde

1987

Op 1 oktober kreeg D. Graver toestemming tot verbouwen.

1988

Op 10 juni kreeg D. Graver nog een toestemming.

Arnhemseweg
Museum Vaal 1957

Arnhemseweg
Museum Vaal 1957