Zevenhuizenseweg

Zevenhuizenseweg 100

Zevenhuizenseweg 100

Geboortehuis Marten Huigen. Tekening André Diemers.

Zevenhuizenseweg

Zevenhuizenseweg

Het was geen fraai schoolgebouw. Geheel gebouwd in de stijl die destijds - in het begin van de vorige eeuw - bruikbaar was. Zes lokalen met een gang. Een meesterkamertje. Dat was alles. En natuurlijk met een flink schoolplein. In de klassen stonden grote, zwarte kachels met een ijzeren scherm er voor. In de gang hingen de jassen en daaronder stonden vele tientallen paren klompen. Want Zevenhuizen was een agrarische omgeving. Maar ook een omgeving van mensen die hard moesten ploeteren om aan de kost te komen. Alleen de kinderen die veraf woonden mochten op de fiets naar school komen. Derhalve stond er hooguit een tiental fietsen in het daarvoor bestemde hok. Veel luxe was er niet. Later, aan het einde van de jaren '40, werd de school afgebroken en maakte het gebouw plaats voor een nieuwe uitvoering: de Jan Ligthartschool. Genoemd naar de onderwijshervormer. De school stond aan de Zevenhuizenseweg en had een openbaar karakter. Bij de echte ouderen zal de naam van meester Buisman nog wat zeggen, jongere bejaarden hebben het veelal over de meesters Kramer, Bruil en de juffen Streutgers en Van de Tas.