Lupineweg

Lupineweg

Lupineweg

1920. Woudhuisschool met daarnaast het huis van de hoofdmeester.

Lupineweg

Lupineweg

Woudhuisschool.

Lupineweg

Lupineweg

Jaren 70. Oranjefeest Barnewinkelschool. Foto: D. Tol.

Lupineweg

Lupineweg

Verenigingsgebouw NH-kerk, is afgebroken. Foto: D. Tol.