Werkgroep Archief

Wegens de verscherpte RIVM-regels is het archief gesloten tot nader bericht.

Houdt u svp onze website in de gaten voor verdere berichten.

Archief

Email-adres

Acec-gebouw

Berry de Dreu
Bestuurslid

berrydedreu@upcmail.nl
06 15 25 86 57

Acec-gebouw

Alex Donswijk
Coördinator

archief@verenigingoudapeldoorn.nl

Acec-gebouw

Open voor bezoek maandag van 13.30 tot 16.00 uur.
"s Woensdags op afspraak (tel. 06-33828382). Dit nummer wordt alleen opgenomen wanneer er mensen in het archief aanwezig zijn.

In de maanden juli en augustus is het archief gesloten voor bezoekers.

Adres: Roggestraat 44, Apeldoorn.

archief@verenigingoudapeldoorn.nl

Het doel van het archief van de Vereniging Oud Apeldoorn is het beheren, archiveren en op lokaal niveau tentoonstellen van het culturele erfgoed (collectie) betreffende de gemeente Apeldoorn. Dit betreft zowel objecten uit het verleden als huidige objecten, waarvan verwacht kan worden dat zij onderdeel zijn of zullen worden van het culturele erfgoed. Het archief is gevestigd in het ACEC-gebouw op Roggestraat 44 te Apeldoorn, op de 1e verdieping met aanduiding Oost 1.15, Loomankamer.

Voor leden en overige belangstellenden is het archief op maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur geopend (behalve in de maanden juli en augustus). 's Woensdags op afspraak (tel. 055-5336431).

Het archief bevat heel veel foto"s, onder meer verkregen uit de nalatenschap van de heer Wim Looman. Deze collectie heeft naast een culturele waarde ook een historische waarde. De VOA heeft daarom in het verleden besloten de archiefkamer in het ACEC gebouw te vernoemen naar de heer Wim Looman. De kamer is ingericht met werktafels met computers en kasten voor opslag.
Objecten die in het archief bewaard worden, zijn: boeken, foto"s, films, video"s, ansichtkaarten, tijdschriften, kranten en krantenartikelen, verenigingsbladen, plakboeken, jubileumuitgaven van organisaties, gedenkpenningen, oorkondes etc. met betrekking tot Apeldoorn, de dorpen en buurtschappen. In de verzameling worden ook foto"s en boeken opgenomen van het Koninklijk Huis in relatie met Paleis Het Loo en van de Koninklijke Marechaussee in relatie met de Willem III-kazerne.
De werkzaamheden van het archief bestaan o.a. uit het registreren van bovengenoemde objecten. Naast het archiveren worden de objecten fysiek opgeslagen, zoveel mogelijk gescand en geregistreerd in de verschillende computerbestanden. In een aantal gevallen worden foto"s en films op cd"s en dvd"s gezet.

Er vinden regelmatig schenkingen plaats door zowel leden als niet-leden en instellingen, met het verzoek deze documenten, afbeeldingen etc. voor het nageslacht te bewaren. De schenkingen worden geregistreerd in de daarvoor binnen het archief gehanteerde map voor registratie van schenkingen. Uiteraard wordt aan de schenker een bedankbrief gestuurd, dan wel wordt de erkentelijkheid van de VOA voor de schenking of gift op een passende manier tot uiting gebracht. Alle objecten worden in computerbestanden vastgelegd.
Het archiefteam kent verschillende functies. De functies zijn onder meer coördinator, registrator, medewerker tentoonstellingen, scannen/verbeteren van foto"s en algemene werkzaamheden. In het archief zijn ongeveer 10 vrijwilligers actief op verschillende dagen.
Informatie kunt u aanvragen via e-mailadres: archief@verenigingoudapeldoorn.nl

LID WORDEN
voor slechts €18.00 per jaar
klik hier

Meer over de radio uitzending van a.s. zondag

KLIK HIER

Luister live via onze website klik hier

Geef een zoekwoord in

Foto's doneren?
- Mail ons opfoto@verenigingoudapeldoorn.nl
- Maak gebruik van ons handig upload-tool

RTV-Apeldoorn
Apeldoorn Oud en NU vanaf 6 september weer op de radio. Elke zondag van 11.00 - 12.00
Luister live via onze website klik hier

Webmaster: Maurice Brinkman
Redacteur: Jos Jansen of Lorkeers
Secretariaat VOA: Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn