U bevindt zich hier: Startpagina » Nieuws

Nieuws

Dik Westerveld geridderd

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen in Paleis Het Loo is ons bestuurslid en secretaris Dik Westerveld koninklijk onderscheiden. Burgemeester Berends mocht Dik Westerveld de versierselen opspelden die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lovende woorden van de burgemeester onderstreepten de vele vrijwilligerswerkzaamheden die Dik verricht. Niet alleen voor de VOA, maar ook o.a. voor Buurtvereniging Het Loo, de Veenkamp en de Loohorst is Dik actief.

Dik was – zoals gebruikelijk bij deze feestelijkheden – met een smoesje naar Paleis Het Loo gelokt, waar de eer hem te beurt viel om gehuldigd te worden voor al zijn verdiensten.

Van harte feliciteren wij Dik met deze zeer verdiende onderscheiding.

Theehuis weer open

Het was in 2011 dat de Vereniging Oud Apeldoorn de kat de bel aanbond, welk geluid ervoor moest zorgen dat het uit 1952 daterende Theehuis in Berg en Bos via een restauratie behouden moest blijven voor het nageslacht. ’Niet geschoten, is altijd mis’, moet het bestuur toen gedacht hebben en warempel deze simpele gedachtegang kwam weer eens uit.

Deze week is het volledig herstelde theehuis weer in keurige staat in gebruik genomen toen wethouder Mark Sandmann het monumentenembleem aanbracht en later met Erfgoedplatform voorzitter Ben Mouw een bord onthulde waarop de geschiedenis van het pand is weergegeven.

Velen waren daar getuige van. De tentoonstelling die was ingericht door diverse partners van het Erfgoedplatform (waaronder de VOA0 trok direct al veel belangstelling. Een expositie die ook zaterdag 29 en zondag 30 april kan worden bekeken (van 11.00-17.00 uur).

Buitenkant van het gerenoveerde gebouw. Foto: Jules de Vries.
Stand van de VOA. Foto: Jules de Vries.
Plateau met geschiedenis van het theehuis aangeboden door het Erfgoedplatform. Foto: Jules de Vries.
De folder die werd uitgegeven

Foto-expositie De Naald in de Veenkamp

Met blikken van herkenning lopen bezoekers langs de enkele honderden foto die worden tentoongesteld in de ontvangstruimte van De Veenkamp aan de Gemzenstraat. De Apeldoornse wijk ’De Naald’ staat centraal in een expositie die is ingericht door de Vereniging Oud Apeldoorn in samenwerking met de activiteitencommissie van het huis. ’De Naald’ staat dit jaar centraal in het project ’Atlas van Apeldoorn. Samen met de medewerkers van het VOA-archief is een brede en interessante presentatie van de grond gekomen die kan worden bekeken tot en met zondag 28 mei.

Opvallend is om te zien hoe Apeldoorn is veranderd in al die jaren en hoeveel schitterende panden zijn gevallen onder de slopershamer. Bij het bekijken van de foto’s wordt door bezoekers en bewoners druk gepraat over de situatie van toen en uit alles blijkt dat de kijkers de expositie buitengewoon op prijs stellen. U ziet het allemaal nog eens: de winkelpanden uit een lang verleden, de ijsbaan waar zo velen hun baantjes hebben getrokken, de prachtige villa en vanzelfsprekend ook al dat kleine gedoe. Het Loo is rijk aan historie en dat wordt nog eens duidelijk bij het zien van al dat moois. Overigens kunt u gratis een kijkje nemen dus is het zaak om dit buitenkansje niet te missen.

Marieke Polleman (links), activiteitenbegeleidster bij De Veenkamp, en Jacqueline Veeneman ĖTamboer van de VOA zijn trots op de presentatie.

72 jaar geleden bevrijd

Grote belangstelling tijdens herdenking en viering bij de sluis

Maandag 17 april was het 72 jaar geleden dat Apeldoorn is bevrijd. Na afloop van de bevrijdingsbijeenkomst bij de sluis – lag de herdenkingssteen aldaar voor een flink deel vol met bloemen. Die waren gelegd ter ere van Gijs Numan en Albert van de Scheur die in de bevrijdingsnacht de stunt uithaalden om – met gevaar voor eigen leven – via de sluis over het kanaal op zoek te gaan naar de Canadese commandant om zo een mogelijke beschieting van Apeldoorn te voorkomen. Een opzet waarin zij – na veel heen en weer gepraat – met glans slaagden. Tal van instanties stonden daarom een moment stil om respect te tonen aan het tweetal en natuurlijk ook aan de Canadese militairen die Apeldoorn bevrijdden van de bezetter, tot uitzinnige vreugde van de bevolking.

Sinds 2000 – toen de gedenksteen werd geplaatst – organiseert de Vereniging Oud Apeldoorn de bijeenkomst bij de sluis en het lijkt wel of de belangstelling hiervoor steeds groter wordt. Ook Tweede Paasdag was het een drukte van belang en – zoals het 17 april eigenlijk betaamt – bleef het ook nu droog en kwam er zelfs een waterig zonnetje aan te pas. Ceremoniemeester Dik Westerveld was er druk mee, maar ook tal van andere VOA-medewerkers hebben flink de handen uit de mouwen gestoken.

Burgermeester J. Berends herinnerde in zijn toespraak aan de talloze vluchtelingen in de wereld die momenteel op zoek zijn naar een veilig heenkomen. Juist op zo’n dag als vandaag, zo meende de heer Berends, kunnen we ons goed voorstellen wat het heeft betekend voor de Nederlanders dat zij werden bevrijd van het vijandelijk gevaar.

Indrukwekkend was de speech van Leo van de Heuvel – voormalig militair attaché in Canada – die vele malen aan Canadese veteranen een herinneringsmedaille heeft uitgereikt, waarbij hij dikwijls op ontroerende momenten is gestuit bij oud-strijders of hun achtergebleven familieleden. Van de Heuvel maakte nog eens duidelijk wat het heeft betekend voor Canada dat zoveel jonge militairen in Nederland of elders in de wereld zijn gesneuveld.

Na een toespraak van VOA-voorzitter Miny van der Zande – die nog eens wees op de luistersteen bij de sluis – heeft ook de Prinses Margrietschool haar steentje bijgedragen aan de herdenking en viering door de opvoering van een historisch getint toneelstuk. Deze school heeft het monument geadopteerd. De VOA heeft voorafgaande aan deze bijeenkomst op school verteld over de geschiedenis die zich in en om Apeldoorn heeft afgespeeld in de oorlogsjaren. Daarbij is ook het Apeldoornse Bevrijdingslied (tekst Evert Kroon) ingestudeerd.

Na het leggen van de talrijke bloemstukken werden het Wilhelmus en het Canadese volkslied gespeeld door de muziekvereniging Eendracht. Na afloop hebben velen de gelegenheid genomen om nabij de sluis nog eens na te praten over deze bijeenkomst en die gehate oorlogsjaren.
Daarbij kwam er ook een hapje en een drankje aan te pas. Immers, het was feest!

Grote belangstelling bij de sluis.
Burgemeester J. Berends tijdens zijn toespraak.
Leo van de Heuvel vertelde over zijn ervaringen in Canada.
Kinderen van de Prinses Margrietschool volop in actie.
De VOA legt bloemen bij het monument.
De muziek volop in actie.