De redactie van het tijdschrift ‘Oud Apeldoorn Actueel’, heeft in haar december- nummer weer enkele interessante artikelen opgenomen. In de rubriek ‘Oud-Apeldoorn in woord en beeld’ kunt u lezen over de armenhuizen aan de Sprengenweg/Badhuisweg en over het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Soerenseweg. Het gaat over de Nieuwstraat waar eerder o.a. het Tivoli Theater volle zalen trok. In ‘Schilderachtig Apeldoorn’ wordt de geschiedenis van een uit 1694 stammend rijksmonument beschreven. De kerstgroep van de Emmaüsparochie komt ter sprake en de historie van landgoed Ruiterserve krijgt z’n vervolg in deel 3. Aandacht krijgt ook de onthulling van een oorlogsmonument in Beemte-Broekland. Voorts een verslag van de inventarisatie van de Schatkamer van de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Hoofdstraat in Apeldoorn. En … een beetje kerstsfeer ontbreekt ook niet.

Het is slechts een deel van de inhoud. Kortom, opnieuw de moeite waard om te lezen. Het tijdschrift wordt vanaf 8 december aan de leden verstrekt.