De redactie van het tijdschrift ‘Oud Apeldoorn Actueel’, heeft in haar 2-maandelijks uitgave weer een aantal interessante artikelen opgenomen. In de augustusuitgave van het tijdschrift wordt uitgebreid ingegaan op het vroegere Walterbos waar nu de Belastingdienst zijn kantoren heeft. Het Prins Hendrikplein komt aan de orde waar in 1933 een herinneringsboom werd geplant. De villa Zonnehoeve en bakkerij Keurhorst laten van zich horen. In de rubriek ‘Schilderachtig Apeldoorn’ wordt deze keer een waterwerk met woning nader belicht. Student Floris Boudens start zijn 3-delige serie artikelen over het borstbeeld van Koning Willem 1. Ook wordt een begin gemaakt met de historie van Landgoed Ruiterserve en zijn bewoners. Zelfs de E8 wordt genoemd en de motorliefhebbers komen weer aan bod. Heel belangrijk zijn deze keer de uitnodigingen aan de leden voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering en de opening van het nieuwe seizoen. Agenda, voorwaarden en programma staan in het tijdschrift vermeld. Het is slechts een deel van de inhoud.
Kortom, de moeite waard om te lezen. Het tijdschrift wordt vanaf 11 augustus aan de leden verstrekt.