De redactie van het tijdschrift ‘Oud Apeldoorn Actueel’, heeft in haar 2-maandelijks uitgave weer een aantal interessante artikelen opgenomen. In de juni-uitgave van het tijdschrift wordt uitgebreid de voormalige Waldeck Pyrmontlaan tussen De Naald en de huidige Gazellestraat beschreven. In de rubriek ‘Schilderachtig Apeldoorn’ wordt opnieuw een bijzondere villa nader belicht. De serie over ‘Het Loo: meer dan een paleis’ wordt met deel 15 tevens de laatste. De bedoeling was de serie te beëindigen, gelijktijdig met de heropening van het paleis, maar die opening is uitgesteld tot 2022. Er wordt aandacht besteed aan het de vroegere Dorpstraat, aan kruidenier Konijnenberg en passeert de Café De schimmel de revue. De motorliefhebbers komen dankzij Hans Koopman weer aan hun trekken.. Er wordt aandacht geschonken aan de gedecoreerde VOA-leden, de heren Bouwmeester, List en Rensink, en er is een verslag van de herdenking bij de sluis. Het is slechts een deel van de inhoud. Kortom, de moeite waard om te lezen. Het tijdschrift wordt vanaf 9 juni aan de leden verstrekt.