Deze maand is het een quiz met een thema: “Berg & Bos”.

De wijk Berg en Bos is 164 ha groot, inclusief bosgebied ruim 300 ha, en wordt begrensd door de Amersfoortseweg (N344), ……………

Aan de noordoostkant van het gebied worden tussen de Soerenseweg, de 2e Beukenlaan en de Amersfoortseweg langs bestaande bospaden de allereerste huizen gebouwd. Veel villa’s worden ook gebruikt als pension voor toeristen, die hier komen voor de bossen en de zuivere droge lucht. De omgeving van Paleis Het Loo en de bossen maakte het wonen voor de beter gesitueerden in dit gebied erg aantrekkelijk. Dit Villapark Het Loo wordt aangelegd door de Apeldoornse aannemers Chris en Gerrit Wegerif. In 1917 besluiten de erfgenamen van de weduwe Wils, het gehele landgoed te verkopen. Op 1 februari 1917 gaat de gemeenteraad akkoord met de aankoop van het land voor 525.000 gulden.
Op 28 mei 2021 is het eerste exemplaar van het nieuwe boek ‘BERG EN BOS, EEN VERRASSENDE ONTDEKKING’ (deel 7 in de serie “Wijk in Beeld”), aangeboden door Jose Hulshof van de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM), aan Wethouder Maarten van Vierssen. https://youtu.be/eYv2sKuXbEE

Het boek is uitgegeven door de Stichting Apeldoornse Monumenten in samenwerking met de Wijkvereniging Berg en Bos. Ook de VOA heeft een bijdrage geleverd door foto’s uit het archief ter beschikking te stellen. Het is een prachtig boek geworden van 168 pagina’s dat met veel illustraties ingaat op de geschiedenis, de architectuur en de bewoners van de wijk. Het boek is te koop zijn in de boekhandels van Apeldoorn voor € 24,95. In het boek worden in een aantal hoofdstukken de bijzondere aspecten van de wijk belicht.

Veel plezier bij het zoeken naar de juiste oplossing van alle vragen!

Weet jij welke antwoorden de juiste zijn?
Kruis het juiste antwoord aan en bekijk de uitslag nadat je alle vragen beantwoord hebt.

Vereniging Oud Apeldoorn kennis Quiz