VOA-QUIZ – Kerken in Apeldoorn – deel 1.

In deze aflevering van de VOA-Quiz gaan we op bezoek langs de verschillende kerken in Apeldoorn. Het aantal Nederlanders dat lid is van een kerkgenootschap is tussen 1958 en 1995 sterk afgenomen: van 75 procent in 1958 tot 40 procent in 1995. Na een snelle ontkerkelijking in de jaren zestig, is het proces de laatste jaren enigszins gestabiliseerd. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is er een duidelijke scheidslijn waar te nemen tussen de vooroorlogse en de naoorlogse generaties. Naar alle waarschijnlijkheid zal de ontkerkelijking zich voorlopig doorzetten. Hoe dan ook, we hebben best nog wel veel kerken in Apeldoorn, alhoewel sommige niet meer als zodanig in gebruik zijn. Het zijn er zoveel dat we 2 quiz-afleveringen over kerken gaan plaatsen. Eerst de kerken die nog in gebruik zijn als zodanig. Ben je benieuwd en denk je een paar goede antwoorden te kunnen bedenken? Probeer het maar.

Vereniging Oud Apeldoorn kennis Quiz