Werkgroep Publicaties

De werkgroep publicaties is in 2017 opgericht. Daarvóór werden al diverse publicaties door of met steun van de Vereniging Oud Apeldoorn uitgegeven (o.a. Zwitsal "Van Spoorbrug naar Halve Maan en "Van Spoorbrug naar Bockershoeve
De werkgroep ondersteunt personen of instellingen die een boek over Apeldoorn of omgeving uit willen geven.
De tweejaarlijkse uitgave van "Ik zie het nog zo voor me valt niet onder deze werkgroep.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Berry de Dreu.

Berry de Dreu

bdedreu@gmail.com

06-15258657

Yvonne de Vries

Dick Overduin

Henk Kelderman

Willy Smit Buit

Dick de Graaf

Dit zijn de regels waar de werkgroep zich aan houd

 • Publicaties dienen te gaan over c.q. betrekking te hebben op Apeldoorn en de dorpen

 • Aanvragen door particulieren c.q. overheidsinstellingen en/of stichtingen worden beoordeeld door het Bestuur van de VOA

 • Aanvragen door bedrijven/commerci le instellingen worden niet in behandeling genomen

 • De publicaties mogen nog niet gestart zijn

 • De maximale bijdrage zal door het Bestuur per aanvraag vastgesteld worden

 • De uitgave van de publicaties dient in samenwerking met de VOA te gebeuren, waarbij de opbrengsten gedeeld worden

 • De verdeelsleutel van de opbrengsten wordt per aanvraag door het Bestuur in overleg met de aanvrager vastgesteld

 • Het fonds wordt gevuld door de overschotten uit de diverse publicaties c.q. door het Bestuur vast te stellen bijdragen uit de verenigingskas

Wilt u foto's beschikbaar stellen?

- Mail ons op foto@verenigingoudapeldoorn.nl

- Maak gebruik van ons handig upload-tool

Geef een zoekwoord in

________________________________________

LAATSTE WIJZIGINGEN

 • Dinsdag 16 juni 2020

  Gastenboek: Nieuw bericht

 • Zondag 24 mei 2020

  Gastenboek: Nieuw bericht

 • Dinsdag 19 mei 2020

  Gastenboek: Nieuw bericht

 • Zaterdag 16 mei 2020

  Nieuws: nieuwe webmaster

 • Vrijdag 15 mei 2020

  Homepagina: nieuwe afbeeldingen

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Radiopresentator gezocht

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________