Bestuur

Kor Comello
Dik Westerveld
Henk Kelderman

Voorzitter
Secretaris / Vice Voorzitter
1e Penningmeester

kor.comello@gmail.com
dikwesterveld@upcmail.nl
henk.kelderman@verenigingoudapeldoorn.nl

06 – 227 19 18 8
055 – 52 13 267
055 – 52 22 958

Overige Bestuursleden

Wilma van Oorspronk
Dik Westerveld
Berry de Dreu
Jos Jansen of Lorkeers
Hans Efdé

2e Secretaris
a.i. Activiteitencommissie
Archief
PR
Algemeen

woorspronk@hetnet.nl
dikwesterveld@upcmail.nl
berrydedreu@upcmail.nl
pr@verenigingoudapeldoorn.nl
H.C.Efd@kpnmail.nl

055 – 54 09 919
055 – 52 13 267
06 – 15 258 657l
06 – 12 99 74 78
055 – 54 24 898

Ledenadministratie

Cor Broekhuis
Henk Kelderman

corbroekhuis@verenigingoudapeldoorn.nl
henk.kelderman@verenigingoudapeldoorn.nl

055 – 36 62 867
055 – 52 22 958

Website

Maurice Brinkman
Jos Jansen of Lorkeers

Webmaster
Redacteur

Mauricebrinkman@verenigingoudapeldoorn.nl
josjansenoflorkeers@gmail.com06 – 12 99 74 78

Archief

Alex Donswijk

Coördinator

Archief@verenigingoudapeldoorn.nl

Diversen

Kopij

Inleveren op het redactieadres: zie colofon van ons Tijdschrift.

Coordinatie bezorging

Cor Broekhuis
Telefoon 055 – 36 62 867

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is individueel maar partners zijn welkom bij de activiteiten.
Jaarcontributie leden € 18,00.

Bankrelaties

ING-bank: NL40 INGB 0004 1347 98
Rabobank: NL50 RABO 0383 3625 55
beiden t.n.v. Vereniging Oud Apeldoorn.

Ereleden

Erevoorzitter: Jaap Brink †
Ereleden: Wim Looman †, Ton Steeman †, Gerrit Nijkamp,
Huub Ummels, Atze Reidinga en Peter Otterloo †,
Miny van der Zande , Hans Wijga.