Bestuur

Kor Comello
Dik Westerveld
Henk Kelderman

Voorzitter
Secretaris / Vice Voorzitter
1e Penningmeester

Overige Bestuursleden

2e Secretaris
a.i. Activiteitencommissie
Archief
PR
Algemeen

Ledenadministratie

Cor Broekhuis
Henk Kelderman

055 – 36 62 867
055 – 52 22 958

Website


Grietje Stegenga


g.stegenga@gmail.com

Archief

Alex Donswijk

Coördinator

Archief@verenigingoudapeldoorn.nl

Diversen

Kopij VOA-Magazine

Inleveren op het redactieadres: zie colofon van ons tijdschrift.

Coördinatie bezorging

Cor Broekhuis
Telefoon 055 – 36 62 867

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is individueel maar partners zijn welkom bij de activiteiten.
Jaarcontributie leden € 22,50.

Bankrelaties

ING-bank: NL40 INGB 0004 1347 98
Rabobank: NL50 RABO 0383 3625 55
beiden t.n.v. Vereniging Oud Apeldoorn.

Ereleden

Erevoorzitter: Jaap Brink †
Ereleden: Wim Looman †, Ton Steeman †, Gerrit Nijkamp,
Huub Ummels, Atze Reidinga en Peter Otterloo †,
Miny van der Zande , Hans Wijga.