Bestuur

Kor Comello
Dik Westerveld
Henk Kelderman

Voorzitter
Secretaris / Vice Voorzitter
1e Penningmeester

kor.comello@gmail.com
dikwesterveld@upcmail.nl
henk.kelderman@verenigingoudapeldoorn.nl

06 – 22 71 91 88
055 – 52 13 267
055 – 52 22 958

Overige Bestuursleden

Wilma van Oorspronk
Dik Westerveld
Berry de Dreu
Grietje Stegenga
Hans Efdé

2e Secretaris
a.i. Activiteitencommissie
Archief
PR
Algemeen

woorspronk@hetnet.nl
dikwesterveld@upcmail.nl

g.stegenga@gmail.com
H.C.Efd@kpnmail.nl

055 – 54 09 919
055 – 52 13 267
06 – 15 25 86 57
06 – 17 08 47 16
055 – 54 24 898

Ledenadministratie

Cor Broekhuis
Henk Kelderman

corbroekhuis@verenigingoudapeldoorn.nl
henk.kelderman@verenigingoudapeldoorn.nl

055 – 36 62 867
055 – 52 22 958

Website

Maurice Brinkman
Grietje Stegenga

Webmaster
Redacteur

Mauricebrinkman@verenigingoudapeldoorn.nl
g.stegenga@gmail.com

Archief

Alex Donswijk

Coördinator

Archief@verenigingoudapeldoorn.nl

Diversen

Kopij VOA-Magazine

Inleveren op het redactieadres: zie colofon van ons tijdschrift.

Coördinatie bezorging

Cor Broekhuis
Telefoon 055 – 36 62 867

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is individueel maar partners zijn welkom bij de activiteiten.
Jaarcontributie leden € 22,50.

Bankrelaties

ING-bank: NL40 INGB 0004 1347 98
Rabobank: NL50 RABO 0383 3625 55
beiden t.n.v. Vereniging Oud Apeldoorn.

Ereleden

Erevoorzitter: Jaap Brink †
Ereleden: Wim Looman †, Ton Steeman †, Gerrit Nijkamp,
Huub Ummels, Atze Reidinga en Peter Otterloo †,
Miny van der Zande , Hans Wijga.