D. Westerveld (Dik)

Coördinator

WERKGROEP

Archief

Het doel van het archief van de Vereniging Oud Apeldoorn is het beheren, archiveren en op lokaal niveau tentoonstellen van het culturele erfgoed (collectie) betreffende de gemeente Apeldoorn. Dit betreft zowel objecten uit het verleden als huidige objecten, waarvan verwacht kan worden dat zij onderdeel zijn of zullen worden van het culturele erfgoed.

Het archief bevat heel veel foto’s, onder meer verkregen uit de nalatenschap van de heer Wim Looman. Deze collectie heeft naast een culturele waarde ook een historische waarde. De VOA heeft daarom in het verleden besloten de archiefkamer in het ACEC gebouw te vernoemen naar de heer Wim Looman. De kamer is ingericht met werktafels met computers en kasten voor opslag. Objecten die in het archief bewaard worden, zijn: boeken, foto’s, films, video”s, ansichtkaarten, tijdschriften, kranten en krantenartikelen, verenigingsbladen, plakboeken, jubileumuitgaven van organisaties, gedenkpenningen, oorkondes etc. met betrekking tot Apeldoorn, de dorpen en buurtschappen. In de verzameling worden ook foto’s en boeken opgenomen van het Koninklijk Huis in relatie met Paleis Het Loo en van de Koninklijke Marechaussee in relatie met de Willem III-kazerne.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het archief bestaan o.a. uit het registreren van bovengenoemde objecten. Naast het archiveren worden de objecten fysiek opgeslagen, zoveel mogelijk gescand en geregistreerd in de verschillende computerbestanden. In een aantal gevallen worden foto”s en films op cd”s en dvd”s gezet.

SCHENKINGEN

Er vinden regelmatig schenkingen plaats door zowel leden als niet-leden en instellingen, met het verzoek deze documenten, afbeeldingen etc. voor het nageslacht te bewaren. De schenkingen worden geregistreerd in de daarvoor binnen het archief gehanteerde map voor registratie van schenkingen. Uiteraard wordt aan de schenker een bedankbrief gestuurd, dan wel wordt de erkentelijkheid van de VOA voor de schenking of gift op een passende manier tot uiting gebracht. Alle objecten worden in computerbestanden vastgelegd.

FUNCTIES

Het archiefteam kent verschillende functies. De functies zijn onder meer coördinator, registrator, medewerker tentoonstellingen, scannen/verbeteren van foto”s en algemene werkzaamheden. In het archief zijn ongeveer 10 vrijwilligers actief op verschillende dagen.

vRAGEN?

HET ARCHIEF

Acec gebouw
Roggestraat 44
7311 CD  Apeldoorn

1e verdieping met aanduiding Oost
1.15, Loomankamer.

OPENINGSTIJDEN

Maandag van 13.30 tot 16.00 uur.
Woensdags op afspraak
(tel. 06-33828382).

Dit nummer wordt alleen opgenomen wanneer er mensen in het archief aanwezig zijn.

In de maanden juli en augustus is het archief gesloten voor bezoekers.

CONTACT

archief@verenigingoudapeldoorn.nl