WERKGROEP

Foto & film

Fotografie is de voorloper van latere films. Een aantal kort na elkaar gemaakte foto”s begon op een film te lijken. In 1878 werden voor het eerst bewegende beelden gemaakt. Eastman Kodak begon in 1889 als eerste in zijn fabriekje celluloid te fabriceren voor fotografie en film. Niemand minder dan Thomas Edison fabriceerde in 1889 de eerste filmprojector, om daarmee een jaar later zijn eerste filmvoorstelling te vertonen. De geschiedenis leert ons dat vele geleerden zich al in deze materie verdiepten, met vaak wisselend resultaat.

De filmindustrie, want dat is het geworden, ontwikkelde zich in de loop der jaren heel sterk. Hoelang al wel hebben particulieren zich beijverd om met simpele camera”s familiekiekjes op te nemen en avond aan avond, met vallen en opstaan, het ontwikkelde celluloidbandje aan elkaar geplakt, om een paar minuten film te reproduceren. We moeten deze pioniers dankbaar zijn.

In de tweede helft van de vorige eeuw werd de digitale wereld ook voor de fotografie en daarop aansluitend voor de filmindustrie ontdekt. Het duurde nog tot 1981 dat Sony zijn eerste digitale camera ontwikkelde. Zoals nu blijkt, nam het daarna een grote vlucht. Je kunt je haast niet meer voorstellen, dat je vroeger beperkt kon opnemen en moest wachten tot het celluloid door de industrie was bewerkt en de beelden konden worden afgedrukt. Oprechte foto-amateurs hadden ook zelf dikwijls een eigen donkere kamer met toebehoren.

De digitale filmcamera’s hebben ertoe geleid, dat het maken van een film niet meer alleen was voorbehouden aan iets beter gesitueerden. In ons huidige digitale tijdperk is ook de opslag van beeld en geluid niet meer afhankelijk van celluloid of videobanden. De DVD (Digitale Video Disk) of de Geheugenkaart, vaak beter bekend als SD (Secure Duplicaatkaart) helpt ons grote bestanden aan beeldmateriaal te herbergen. Via de computer en daarvoor speciaal ontworpen programma’s zijn herinneringen prachtig samen te bundelen tot een mooie film.

De VOA heeft een prachtige camera met toebehoren ter beschikking. Daarmee is al een aantal goede films over het verenigingsgebeuren en ook over Apeldoorn ontwikkeld en beschikbaar in het archief van de VOA. Al eerder zijn door enthousiaste leden met eigen materiaal bijzondere gebeurtenissen op film vastgelegd en opgeslagen in het archief.

Heeft u nog beeldmateriaal ter beschikking of wilt u zelf, al dan niet met onze camera, ons helpen met documenteren, laat het ons weten. Er is nog zo veel te beleven in Apeldoorn. Leg het vast voordat het weg is. We verheugen ons op de samenwerking. 

Vragen?

Stuur ons een bericht via de Facebookpagina of via e-mail: fotos@verenigingoudapeldoorn.nl