WERKGROEP

Felua

COLLECTIESTUKKEN ONDER DE AANDACHT

Uithangbord van de herberg De Prins”,

Uithangbord van de herberg De Prins” Gortel. Zo moet het zijn volgens oud verslag van Felua” en dus niet van Hotel De Prins” Apeldoorn. 19e eeuw.


MODEL PAPERMOLEN MET DROOGSCHUUR, 1909

Papiermolen met droogschuur. Schaal 1:10 model van de vroegere water-papiermolen aan de Vlijtseweg. Deze zgn. stinkmolen” werd in 1606 gesticht en kreeg zijn eigenaardige naam vermoedelijk, omdat er ook het zemen of touwen” van leer en het vullen” van wollen stoffen plaats vond. Beide bewerkingen verspreiden hoogst onaangename geuren. De stinkmolen was de laatste Apeldoornse papierfabriek, die papier maakte met behulp van waterkracht. In 1940 is de molen afgebroken, het restant vernietigde oorlogsgeweld in 1945. Het model is een nauwkeurige weergave en werd vervaardigddoor dhr. J Huijgen en geschonken door Jhr. W. Bas Backer, 1909 Krantenknipsel van de begrafenis van Huijgen, concierge van Felua 1947.

TOLBORD GABEL

Tolbord Gabel no 12, afkomstig van de tol bij de Echoput.

Ovaal houten tolbord, afkomstig van de tol bij de Echoput. Ca. 1800-1820.

Gabel is oorspronkelijk in Frankrijk het woord voor belasting op zout, later ook gebruikt voor andere belastingen. In Nederland voornamelijk voor tol(huis) langs verkeerswegen.

tolbord gabel

HET PALMHOUTEN KADAVERTJE

Palmhouten kadaver in eikenhouten doodskist.

Memento mori. 18e eeuw. Ca. 1900 aan Felua geschonken door dhr. P.E.H. Leendertz uit Apeldoorn. Achtergrondinformatie te vinden in onderstaande link:

Het palmhouten cadavertje te Apeldoorn B00288 artikel.