Geschiedenis

In september 1994 werd de Vereniging Oud Apeldoorn – de VOA – opgericht. Het initiatief kwam van plaatsgenoot Jaap Brink die daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling zag gaan. Jaap Brink is geen onbekende in Apeldoorn, hij was de initiator van het herstel van de prachtige Muziektent in ons Oranjepark. Het bleek als snel dat het initiatief voor oprichting van de VOA in goede aarde viel want een groot aantal oud-Apeldoorners voelde zich aangetrokken tot de vereniging en al vrij spoedig na de oprichting werd het vijfhonderdste lid verwelkomd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 2003 werd het duizendste lid begroet en inmiddels is de vereniging uitgegroeid naar 2300 leden.

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging spreekt veel mensen aan. Dat is in eerste instantie het verstevigen van de band tussen de Apeldoorners. Daarnaast wil de vereniging beelden en herinneringen van historisch Apeldoorn verzamelen, rangschikken en vasthouden. Kortom, het behartigen van de cultuurhistorische belangen. Maar zeer belangrijk zijn de ontmoetingen. Daarom worden jaarlijks tal van bijeenkomsten gehouden en vooral de zogenoemde “koffiekletsen” zijn inmiddels befaamd. Daar worden gasten uitgenodigd die lezingen houden met een meestal historische achtergrond. Op het programma staan voorts fietstochten, excursies naar oude, plaatselijke bedrijven, stadswandelingen en ook aan de bevrijdingsdag van Apeldoorn (17 april) wordt altijd uitgebreid aandacht besteed via bijeenkomsten bij de sluis.

Activiteiten van de VOA

De onderlinge verstandhouding wordt bovendien bevorderd door het uitgeven van een tweemaandelijks Tijdschrift “Oud Apeldoorn Actueel” waarin tal van verhalen worden geschreven door de redactie en de leden. Andere activiteiten van de vereniging zijn o.a.: een jaarlijkse beurs waar spullen van oud-Apeldoorners worden geruild en verkocht. De vereniging gaf om de 3 jaar een boekje uit “Ik zie het nog zo voor me”. In 2020 verscheen het laatste deel uit deze serie: deel 10.

Daarnaast spant de vereniging zich ook in als blijkt dat historische gebouwen of plaatsen in gevaar komen door o.a. stadsuitbreiding of vernieuwing. De VOA werkt hierin binnen het Erfgoedplatform samen met o.a. CODA, SAM (Stichting Apeldoornse Monumenten), Werkgroep Indisch Erfgoed. De Historische Vereniging Felua is opgenomen in de VOA.

Ook zijn er contacten met andere landelijke en plaatselijke zusterverenigingen. De vereniging beheert een groot aantal foto’s die op tal van bijeenkomsten worden getoond. Die verzameling bevat ondermeer de collectie van Wim Looman die hij beschikbaar heeft gesteld aan de VOA.

Het bestuur.