Dreu, E.Q. de(Berry)

Coördinator

WERKGROEP

Publicaties

De werkgroep publicaties is in 2017 opgericht. Daarvóór werden al diverse publicaties door of met steun van de Vereniging Oud Apeldoorn uitgegeven (o.a. Zwitsal “Van Spoorbrug naar Halve Maan en “Van Spoorbrug naar Bockershoeve”.

De werkgroep ondersteunt personen of instellingen die een boek over Apeldoorn of omgeving uit willen geven.

De tweejaarlijkse uitgave van “Ik zie het nog zo voor me valt niet onder deze werkgroep”.

Dit zijn de regels waar de werkgroep zich aan houdT:

-Publicaties dienen te gaan over c.q. betrekking te hebben op Apeldoorn en de dorpen.
– Aanvragen door particulieren c.q. overheidsinstellingen en/of stichtingen worden beoordeeld door het Bestuur van de VOA.
– Aanvragen door bedrijven/commerciële instellingen worden niet in behandeling genomen.
– De publicaties mogen nog niet gestart zijn.
– De maximale bijdrage zal door het Bestuur per aanvraag vastgesteld worden.
– De uitgave van de publicaties dient in samenwerking met de VOA te gebeuren, waarbij de opbrengsten gedeeld worden.
– De verdeelsleutel van de opbrengsten wordt per aanvraag door het Bestuur in overleg met de aanvrager vastgesteld.
– Het fonds wordt gevuld door de overschotten uit de diverse publicaties c.q. door het Bestuur vast te stellen bijdragen uit de verenigingskas.