Kelderman, H.C.(Henk)

Coördinator

WERKGROEP

Redactie

Vanaf de oprichting in 1994 wordt door de VOA het tijdschrift Oud Apeldoorn Actueel  uitgeven, in een handzaam formaat. In het tijdschrift staan artikelen over het verleden en heden van Apeldoorn, de dorpen en de bewoners. Leden die herinneringen willen delen, kunnen in de pen klimmen en een verhaal aanleveren. Naast artikelen wordt het blad gevuld met advertenties; op deze wijze ondersteunen de adverteerders het tijdschrift. De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door een zestal medewerkers die interviews houden, teksten maken, verhalen corrigeren, de lay-out verzorgen en adverteerders benaderen. De redactie komt een aantal malen per jaar bij elkaar om het tijdschrift te maken. Per uitgave wordt door de drukker ter controle tweemaal een proefdruk gemaakt. Is de redactie tevreden over het resultaat dan gaat het tijdschrift in productie.

bezorging

Als het tijdschrift gedrukt is worden de exemplaren afgeleverd bij de coördinator van de verspreiding. Daar worden de tijdschriften voor verzending/bezorging gereedgemaakt. Via de post gaan meer dan 250 stuks naar adressen elders in Nederland en naar het buitenland. Ongeveer 2000 exemplaren gaan via 38 bezorgers naar de leden. De bezorger haalt zijn tijdschriften op bij de coördinator of ze worden bij hem/haar thuisbezorgd. Vervolgens verspreidt de bezorger de tijdschriften onder de leden in zijn/haar wijk. Een hele klus, die zesmaal per jaar wordt gedaan in weer en wind.

Vragen

Tijdschrift “Apeldoorn Actueel”

Chris Westerveld – Eindredacteur  c.westerveldvoa@ziggo.nl
055 52 12 420