Uit het bestuur

Contributieverhoging

Tijdens de op zaterdag 18 september 2021 in de aula van scholengemeenschap De Heemgaard gehouden Algemene Ledenvergadering hebben de aanwezige leden ingestemd met het voorstel van het bestuur om de contributie met ingang van 1 januari 2022 te verhogen naar € 22,50 per jaar. De contributieverhoging is het noodzakelijk gevolg van met name de sterke stijging van de huur van archief- en opslagruimte bij ACEC en de stijging van de bankkosten.

Leden die voor de contributiebetaling nog gebruikmaken van de hun toegezonden acceptgiro betalen in 2022 geen € 22,50 maar het op de acceptgiro vermelde bedrag van € 25,00. Aan deze leden worden de daarmee gemiddeld voor de vereniging gemoeid zijnde kosten (2,50 per acceptgiro) in rekening gebracht.

Acceptgiro verdwijnt na 46 jaar.

Per 1 juni 2023 wordt gebruik van de acceptgiro als betaalpapier niet meer ondersteund door de banken.

Dat betekent dat in 2022 door onze vereniging voor het laatst gewerkt zal worden met acceptgiro’s en dat per 1 januari 2023 overgegaan wordt op automatische incasso.

De leden zullen hierover in 2022 nader door het bestuur over geïnformeerd worden.

Naam ‘Vereniging Oud Apeldoorn’ blijft behouden.

Met 13 stemmen voor en 24 tegen is op de bijzondere Algemene Ledenvergadering, gehouden op woensdag 29 september 2021 in het ACEC-café aan de Roggestraat, het voorstel van het bestuur tot wijziging van de naam van de vereniging in ‘Vereniging Ons Apeldoorn’ verworpen.

Nieuwe huisstijl drukwerk

Nu de beslissing is gevallen om de huidige naam van de vereniging te behouden, zal het bestuur de draad weer oppakken om de huisstijl van de vereniging te moderniseren. Daarbij zullen ook de suggesties die in de recente ledenvergaderingen hiervoor zijn gedaan worden besproken.