“Sloop van de flat aan de Deventerstraat”

Niet alle foto’s op de site van de Vereniging Oud Apeldoorn stammen uit een heel ver en grijs verleden. Zo werd deze foto gemaakt eind 80’jaren.
In de tachtiger jaren van vorige eeuw was het bijzonder roerig in de politiek. De baanzekerheid van Apeldoornse wethouders in die tijd was bijzonder laag. Oorzaak van deze toestand was de wens van de gemeente om alle gemeenteambtenaren in één gebouw te huisvesten. In 1987 werd besloten: “We gaan een nieuw stadhuis bouwen in het Beekpark”. Dat ging niet door: het verwerven van de laatste stukken grond was een struikelblok. De prijs was zo hoog omdat de eigenaren wisten: “de gemeente heeft ons nodig”. Maar de gemeente wilde die, in hun ogen exorbitante hoge prijzen, niet betalen.
Wat nu? Dan maar bouwen op het marktplein werd besloten. Maar…. Die bouwplannen waren ook niet zo maar mogelijk. Op de plek waar het stadhuis zou moeten komen was 4 jaar eerder een nieuwe flat gebouwd door de toenmalige woningbouwvereniging St. Joseph. Tegenwoordig heet deze vereniging “De Woonmensen”. De bewoners van die flat, en ook vele inwoners van Apeldoorn vonden: “dit kan toch niet’. Op een informatieavond in de Americahal kwamen maar liefst 1400 mensen opdagen.
Om het plan gerealiseerd te krijgen moest Apeldoorn de geldbuidel trekken. Maar met alleen geld was de gemeente er nog niet. Door de bouw van het stadhuis moesten maar liefst 8 wethouders aftreden.
De periode van de bouw van het nieuwe stadhuis was dus bijzonder en nog vele mensen in Apeldoorn hebben hier een actieve herinnering aan.