De redactie van het VOA-MAGAZINE, tijdschrift van de Vereniging Oud Apeldoorn is er in de juni-editie wederom in geslaagd u weer een goed gevuld tijdschrift aan te bieden. Er is veel kopij ingeleverd waaruit de redactie een keuze heeft gemaakt.
Zo krijgt de gerenoveerde Metaalbuurt dit keer uitgebreid de aandacht, is er sprake van een horecaherstart van het Aardhuis en omschrijft het Stenen Archief de graven van de families Talens en Trouw.
Uiteraard wordt er ook aandacht geschonken aan de herdenking bij de sluis op 16 april. Ook komt men terug op de traditionele lintjesregen van 26 april waarbij vier leden van de vereniging werden gedecoreerd en op de Koningsdag op 27 april waarbij de VOA in het Oranjepark een stand bevolkte.
Verder komt onder andere een wandeling langs de Grift aan bod, laat de Felua van zich horen en is motorman er met z’n slotbijdrage.
Het is slechts een deel van de inhoud. Kortom, opnieuw de moeite waard om te lezen. Het magazine wordt vanaf 8 juni aan de leden verstrekt.

NU radio uitzending Vereniging Oud ApeldoornVolg nu live de radio uitzending