De redactie van het VOA-Magazine is er weer in geslaagd u een tijdschrift met interessante artikelen aan te bieden. Opnieuw kunnen we melden dat er weer veel kopij is ingestuurd en opgemaakt. En daar worden we blij van.

Het is al weer juni als het magazine bij u in de bus valt. Het is dan al weer twee maanden geleden dat er negen VOA-leden een koninklijke onderscheiding kregen. Er vonden herdenkingen plaats bij de sluis en Oranjepark en Koningsdag werd gevierd. Het boek van Henk Weltje verscheen en het Erfgoedhuis in CODA werd geopend. En… maar liefst 24 nieuwe VOA-leden werden ingeschreven. U kunt het allemaal lezen in deze editie.

Uiteraard zijn er nog veel meer artikelen in dit magazine opgenomen. Een kleine greep uit de inhoud: Tijdreis, Facetten uit de geschiedenis van Apeldoorn, herinneringen van Hans Wegman en het graafwerk aan de Berg en Boschvijver. Ook is er post uit Noorwegen.

Natuurlijk ontbreekt het populaire Raad je Straatje niet. Voorts zult u ontdekken dat het VOA-archief en De Schatkamer een eigen rubriekje hebben gekregen, in de hoop dat deze VOA-onderdelen beter opvallen dan voorheen. Belangrijk zijn ook de mededelingen uit het bestuur en de te verwachten activiteiten.

Het juninummer wordt vanaf 12 juni as. aan de leden verstrekt, met genoeg stof om te lezen. We wensen daarbij u veel leesplezier.