DOOS TITEL AUTEUR/UITGEVER RUBRIEK THEMA KORTE BESCHRIJVING JAAR
1 Apeldoorn in cijfers 1988 gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur geel boekwerk van bureau statistiek 1988
1 Apeldoorn in cijfers 1999 gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur    
1 Apeldoorn stad in ontwikkeling ing. Gert Donderwinkel e.a. 1 Openbaar bestuur 6e jaargang nummer 3 1998
1 Apeldoorn stad in ontwikkeling december 1997 Tom Munsterman e.a. 1 Openbaar bestuur    
1 Apeldoorn stad in ontwikkeling december 1998 Gert Donderwinkel e.a. 1 Openbaar bestuur    
1 Apeldoorn stad in ontwikkeling juli 1998 Gert Donderwinkel e.a. 1 Openbaar bestuur    
1 Apeldoorn stad in ontwikkeling juli 1999 Gert Donderwinkel e.a. 1 Openbaar bestuur    
1 Apeldoorn stad in ontwikkeling maart 1999 Gert Donderwinkel e.a. 1 Openbaar bestuur    
1 Apeldoorn stad in ontwikkeling november 1999 Harry Averink e.a. 1 Openbaar bestuur    
1 Apeldoorn stad in ontwikkeling oktober 1999 Gert Donderwinkel e.a. 1 Openbaar bestuur    
1 Apeldoorn stad in ontwikkeling september 1998 Gert Donderwinkel e.a. 1 Openbaar bestuur    
1 Apeldoorn stad met allure Joop Bromet e.a. 1 Openbaar bestuur informatieboekwerk 4-talig van 24 pagina’s oplage 7000 1999
1 Apeldoorn, uw gemeente gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur informatiebrochure gemeente  
1 Binnenblad gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur jaargang 5 nummer 5 oktober 1993 1993
1 Binnenblad gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur jaargang 7 nummer 4 april 1995 Röntgen 1995
1 Burge(rs) Meesters en Media gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur liber mediamicorum t.g.v. afscheid Beelaerts van Blokland 15 oktober 1985 1985
1 Burgerjaarverslag 2005 gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur wie doet wat en wanneer 2004
1 Burgerjaarverslag gemeente Apeldoorn 2003 gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur burgerjaarverslag 2003 2003
1 De Apeldoornsche vraagbaak geeft antwoord   1 Openbaar bestuur algemene informatie incl. plastic map 1946
1 De burgemeester Joke Geerdink op Sch 1 Openbaar bestuur de burgemeester in het algemeen, Beelaerts van Blokland 1986
1 Gemeente Apeldoorn   1 Openbaar bestuur informatiemap regelingen voor gehandicapten in het verkeer  
1 Gemeentegids 1988 gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur   1988
1 Herbestemming ACEC-gebouw KUEN architecten Purmerend 1 Openbaar bestuur definitief ontwerp fase 1 + 2 2004
1 Natuurlijk dynamisch gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur tweetalige kleurenbrochure over gemeente 1995
1 Stad in het groen stad in de groei gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur info Apeldoorn met rondwandeling door het stadhuis  
1 Stadhuiskrant gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur Een nieuw Stadhuis van architect Hans Ruijssenaar voor Apeldoorn 1989
20 Stadsmagazine   1 Openbaar bestuur themanummer beleid gemeente Apeldoorn 2006
1a Strategisch Kader gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur Apeldoorn in 2020  
1a TG Technisch gemeenteblad   1 Openbaar bestuur orgaan Bond van Hoofden van Gemeentewerken blz 158 en 159 1959
1a Voorlicht nummer 11 oktober 1977 gemeente Apeldoorn 1 Openbaar bestuur speciaal nummer over het raadhuis 1977
1a Welkom in het huis van de stad Marc Meulendijk 1 Openbaar bestuur opening van het nieuwe stadhuis 1993
1a Gouden jubileum 1883-1933   3 brandweer Gedenkboek nr. 2 1e Apeld.Vrijwillige-brandweercorps 1933
1a Het lopend vuurtje   3 brandweer personeelsblad 2e jaargang nummer 2 maart 1977 1977
1a Het lopend vuurtje   3 brandweer personeelsblad Regionale Brandweer Oost Veluwe  
1a Jubilleumuitgave brandweer Ugchelen Wegener 3 brandweer 100 jaar brandweer Ugchelen 1998
1a Opening brandweergebouw   3 brandweer aan de Vosselmanstraat nummer 1 20 april 1994 1994
1a Van paardestal… naar brandweergebouw   3 brandweer jubileumuitgave t.g.v. opening nieuwe brandweerkazerne 1994
1a Airborne Military Hospital Het Graeme Warrack gebouw Media Centrum Defensie 3 leger Willem III kazerne oktober 2016 2016
1a 25 jaar Nieuw Milligen 537 herstelwerkplaats   3 leger jubileumnummer  
1a Apeldoorn vrij A.Steeman 3 leger voorlichting 1 LK geschiedenis 48th Highlanders of Canada 17 april 1945 1980
1a De Koninklijke Marechaussee hoofdbestuur 3 leger jubileumnummer 1907-1957 50 jarig bestaan 1957
1a Het paard bij de Koninklijke Marechaussee majoor H.M. Walrecht 3 leger museumbrochure nr. 13 1999
1a Museumbrochure nummer 10 H.G.Poels 3 leger stichting vrienden van het Marechausseemuseum 1997
1a Verzetsman van het eerste uur Kon.Marechaussee 3 leger Jhr, Jacob Johan Teding van Berkhout 1886-1944 2016
1a Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf uitgave BB 3 leger envelop met inhoud  
1a 75 jaar Gemeentepolitie Apeldoorn   3 politie jubileumuitgave 1975
1a Herhuisvesting politieacademie   3 politie stand van zaken per 22 januari 2010 2010
1a IPA Apeldoorn en omstreken 20 jaar Peter Dillen 3 politie jubileumuitgave 20 jarig bestaan 1 juni 1988 Politie 1988
1a Walterboscomplex Apeldoorn   4 belasting informatiefolder voor de buurtbewoners 2007
2 Apeldoorns Kanaal 175 jaar Wim H. Nijhof 5 apeldoorns kanaal De rijke historie van een waterweg langs de Veluwerand 2004
2 Beleidsvisie stichting Apeldoorns Kanaal (SAK) stichting Apeldoorns Kanaal 5 apeldoorns kanaal inzake de ontwikkeling van het Apeldoorns kanaal incl. 10 bijlagen van 2002 en 2007 2006
2 Het Apeldoorns kanaal Marie-Louise de Vries 5 apeldoorns kanaal een waterweg met toekomst 1994
2 Het Apeldoorns Kanaal in vele facetten verzamelde werken R. Werler 5 apeldoorns kanaal plastic map “rood” met verzamelde informatie 2001
2 Kanaal Oevers 15 zomer 2007 gemeente Apeldoorn 5 apeldoorns kanaal Studenten nemen hun intrek in de Nettenfabriek 2013
2 Kanaal Oevers 22 22 winter 2013 gemeente Apeldoorn 5 apeldoorns kanaal plastic map met 4 brochures 1995,2006, 2007 (2x) 2007
2 Kanaal Oevers december 1998 nummer 4   5 apeldoorns kanaal    
2 Kanaal Oevers nr. 15 gemeente Apeldoorn 5 apeldoorns kanaal Periodieke nieuwsbrief voortrgang ontwikkeling Kanaaloevers 2007
2 Kanaaloevers 10 november 2003 gemeente Apeldoorn 5 apeldoorns kanaal de eerste woningen in Welgelegen-Haven 2003
2 Kanaaloevers 11 september 2004   5 apeldoorns kanaal   2004
2 Kanaaloevers 12 juni 2005   5 apeldoorns kanaal   2005
2 Kanaaloevers 9 januari 2003 gemeente Apeldoorn 5 apeldoorns kanaal voorbereiding aanleg Oostelijke Verbindingsweg 2003
2 Kanaalzone gemeente Apeldoorn 5 apeldoorns kanaal herontwikkeling  
2 Kanaalzone Apeldoorn   5 apeldoorns kanaal plan in hoofdlijnen in ringband voor Stuurgroep Kanaalzone 2003
2 Nieuwsbrief Plan-Kanaalzone gemeente Apeldoorn 5 apeldoorns kanaal   1998
2 Over het water Het Apeldoorn Kanaal historisch museum apeldooorn 5 apeldoorns kanaal ringbandje in plastic  
2 Spoorzoeken langs het kanaal Huub Ummels en Peter Otterloo 5 apeldoorns kanaal Het Apeldoorns kanaal tussen de Sluis en de Deventerbrug 2008
2a 100 jaar zondagsschool in Hoog-Soeren Liesbeth Koning e.a. 5 dorpen Hoog Soeren rijksbeschermd dorpsgezicht 1975
2a 150 jaar Kamp Nieuw Milingen 1860-2010 G. Albert Nijkamp e.a. 5 dorpen concept voor boek over 150 jaar kamp Nieuw Millingen 2009
2a 838-1988 1150 jaar Loenen-Veluwe Ab van den Berg e.a. 5 dorpen Programma boekje over de SUPER EVENEMENT 1150 jaar Loenen 1988
2a Apeldoorn Holland nvt 5 dorpen toeristische informatie over Apeldoorn en de dorpen in 4 talen  
2a Atlas van Apeldoorn: Loenen erfgoedplatf. Apeldoorn 5 dorpen Loen’n, trugge in de tied 2014
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 11 gemeente Apeldoorn 5 dorpen Beekbergen in de middeleeuwen 2007
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 18 gemeente Apeldoorn 5 dorpen Radio Kootwijk rijksbeschermd dorpsgezicht 2012
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 21 gemeente Apeldoorn 5 dorpen Hoog Soeren rijksbeschermd dorpsgezicht 2012
2a De heks van de hunnen-schans en Korte historie van Uddel en omgeving Jan Frederik Oltmans en J.Drost 5 dorpen verhaal ontleend uit “De schaapherder” over de omgeving van Uddel. Samen in een plastic mapje 1978 /1971
2a Deel 1. Historische ontwikkeling 817   5 dorpen historische ontwikkeling Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen in snelhechter  
2a Dorpsgids Hoenderloo   5 dorpen seizoensprogramma 1999/2000 verenigingsleven 2000
2a Dorpsgids Hoenderloo   5 dorpen seizoensprogramma 200-2001 verenigingsleven 2000
2a Enkele grepen uit de geschiedenis van kerk en toren te Beekbergen   5 dorpen herziene uitgave folder 1970 van Historisch Museum te Apeldoorn  
2a foto’87   5 dorpen fototentoonstelling 23 en 24 januari 1987 belangenvereniging 1987
2a Hallo Bandoeng Geert Bekaert e.a. 5 dorpen tijdschrift voot huisvesting en omgeving januari incl brief 1979
2a Het mooiste van Loenen Loenen Vooruit 5 dorpen   1998
2a Historische ontwikkeling Beekbergen   5 dorpen stencilwerk in snelhechter VOA-stempel  
2a Hoenderloo + Varenna J.K. van der Weel 5 dorpen in plastic werk inclusief 5 kaarten 1998
2a Kerkje van Loenen op de Veluwe 1326   5 dorpen 2 gekopieeerde blaadjes over kerk in Loenen  
2a Landelijk gebied gemeenteApeldoorn 5 dorpen Globale aanduiding van functies in het buitengebied van Apeldoorn 1978
2a Loenen Het ideale vakantieoord op de Veluwe   5 dorpen informatie boekwerkje gestencild  
2a Officieele Gids vvv Hoenderloo VVV Hoenderloo 5 dorpen informatiegids Hoenderloo  
2a Radio Kootwijk Ingrid van Hoorn 5 dorpen de wereld rond een zendstation 1996
2a Radio Kootwijk Jan Vredenberg 5 dorpen Stichting Apeldoornse Monumenten 2002
2a Radio Kootwijk nieuwsbrief 1 J. Fluitsma e.a. 5 dorpen nieuwe toekomst voor Radio Kootwijk  
2a Radio Kootwijk nieuwsbrief extra   5 dorpen rondleiding door Radio Kootwijk  
2a Radio Kootwijk: de wereld rond een zendstation hist.museum Apeldoorn 5 dorpen tentoonstelling van 19-11-1996 t/m 19-2-1997 1996
2a Ruimte voor nieuwe inzichten staatsbosbeheer 5 dorpen ruimte die je raakt  
2a Stadsdeelkrant voor de Dorpen gemeente Apeldoorn 5 dorpen krantje stadsdeelaanpak 2008
2a Streek Vizier seizoen ’96/97 Manus Knoop 5 dorpen gezamenlijk informatieblad van 6 dorpen 1997
2a Tussen Veluwe en Iessel Ans van Schagen e.a. 5 dorpen 10 joar dialectclub “Klarenbeek & umstreken” 1997
2a Uttiloch-1200   5 dorpen gids vol informatie voor de viering van 200 jaar Uddel 1992
2a Vakantiegids Beekbergen Bemivo 5 dorpen dorp op de Veluwe 1990
2a Vakantiegids Beekbergen   5 dorpen   1992
2 Energie- en waterbedrijf voor de Veluwe   5 energiebedrijven beschrijving pompstations  
2 Gemeente Gasfabriek Apeldoorn   5 energiebedrijven 50 jarig bestaan 1933
2 Omgaan met stadswateren Waterschap Veluwe 5 energiebedrijven info stadswateren  
2 VNB info   5 energiebedrijven informatieboekje  
2 Wat is en doet Waterschap Veluwe? Waterschap Veluwe 5 energiebedrijven informatiefolder Waterschap Veluwe 1998
2 Zacht, kristalhelder en zuiver van smaak Wilma Straathof 5 energiebedrijven 100 jaar openbare drinkwatervoorziening Apeldoorn 1994
2 100 jaar telecommunicatie district Zwolle afdeling voorlichting 5 openbare werken jubileumuitgave met stadswandelingen in Apeldoorn 1987
2 50 jaar gemeentewerken apeldoorn J.Klaarenbeek 5 openbare werken Oud en nieuw. Van toen en nu 1962
2 Apeldoorn toen en nu gemeente Apeldoorn 5 openbare werken stadsontwikkeling 1982
2 Begroting in één oogopslag 2012   5 openbare werken samen op weg naar één waterschap 2011
2 Bouwen in Apeldoorn gemeente Apeldoorn 5 openbare werken bouwen van bouwwerken en gebruik van de grond 1995
2 Crematorium Heidehof   5 openbare werken informatiefolder  
2 Informatie over begraven en cremeren in Apeldoorn gemeente Apeldoorn 5 openbare werken   1995
2 Parkeergarage markt open gemeente Apeldoorn 5 openbare werken informatie overde niuewe parkeergarage onder de markt 1982
2 Ruimtelijke kwaliteit in Apeldoorn Evert Leusink e.a. 5 openbare werken jaarverslag 2005 2005
2 Samenwerken aan water   5 openbare werken wat is en doet het waterschap Veluwe  
2 t Blad gemeente Apeldoorn 5 openbare werken visiefolder groen, groei, markt en verkeer 3 november 1989 1989
2 Van vuil naar schoon afdeling Services 5 openbare werken werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie 2013
2 Weloverwogen met water   5 openbare werken wat is en doet het waterschap Veluwe  
2 Zuiveringsschap Veluwe Aad Struijs 5 openbare werken waterzuivering 1985
2a Apeldoorn stadsplattegrond Viaplan bv 5 verkeer, vervoer    
2a Busstratenboekje Apeldoorn F.H. Gorter 5 verkeer, vervoer dienstregeling busdienst VAD 1985
2a de nieuwe verkeersregels onbekend 5 verkeer, vervoer van veel belang voor iedereen 1941
2a Gemeenteplattegrond Apeldoorn 2001-2002 5e editie gemeente Apeldoorn 5 verkeer, vervoer   2002
2a Plattegrond Apeldoorn uitgave Viaplan BV 2000 5 verkeer, vervoer stadsplattegrond  
2a Plattegrond Apeldoorn gemeente Apeldoorn 5 verkeer, vervoer 5e druk 1991 1991
3 75 jaar Oranjefeest Peter Otterloo 5 wijken jubileumboek stichting oranjecomité WWNA 1912-1987 1987
20 Amefakwartier BAM/TBI/HuninkHoltrigter 5 wijken infomap met 2 losse bladen voor huizenverkoop 2008
3 Arendsburght J.H.Uijttengoogaart 5 wijken 25 jarig bestaan van Arendsburght 1986
3a Atlas van Apeldoorn Wenum Wiesel Petra van Booheemen e.a. 5 wijken CODA 2016
3 Atlas van Apeldoorn: Kerstschoten erfgoedplatf. Apeldoorn 5 wijken activiteiten bij 50 jaar Kerschoten 06.04.t/m 31.10.2015 2015
3a Badhuiscourant editie 13 september 2008 Frank en Nelleke van Rees e.a 5 wijken Badhuisweg 2008
3a Beekpark november 1996 gemeente Apeldoorn 5 wijken de opgave van een stad is een cenrum te zijn / stadsontwikkeling 1996
3 Beeldvisie Beekpark gemeente Apeldoorn 5 wijken de opgave van de stad is een centrum te zijn  
3 Begraafplaats Soerenseweg 100 jaar Ton Schuurman e.a. 5 wijken jubileumuitgave  
3 Binnenstadsvisie 2010 gemeente Apeldoorn 5 wijken concept 2010
3 Breng samen met CODA Archief de wijk Kerschoten in beeld Stefan Rutten 5 wijken periode 1958-1975 2015
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 19 gemeente Apeldoorn 5 wijken Nieuwbouw op oude leest aan Herder- en Ooiweg 2012
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 1 gemeente Apeldoorn 5 wijken “Sconenbroke” 2001
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 10 gemeente Apeldoorn 5 wijken De Parken rijksbeschermd stadsgezicht 2005
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 2 gemeente Apeldoorn 5 wijken Van Haeften Kazerne 2007
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 3 gemeente Apeldoorn 5 wijken Indische buurt 2006
3 De “Seven-huysen” nvt 5 wijken korte wandeling door ZEVENHUIZEN  
3 De energie van Kerschoten Marjolein Tillema e.a 5 wijken Kerschoten energie-neutraal 2013
3a de Ratelaar februari 2001   5 wijken streekblad Beemte Broekland 2001
3a de Ratelaar maart 2001   5 wijken streekblad Beemte Broekland 2001
3 De Tuinen van Zuidbroek   5 wijken Altijd en voor iedereen een welbestede dag ….  
3 De Veldwachter Albert van Bemmel 5 wijken wijkblad van buurtraad De Velden 2014
3 De Veldwachter Albert van Bemmel 5 wijken Buurtblad van buurtraad De Velden 2014
3 dok Zuid nieuws Koos Meijerink 5 wijken infobulletin november 2008 2008
3 dok Zuid nieuws Koos Meijerink 5 wijken infobulletin maart 2009 2009
3 Ecofacterij gemeente Apeldoorn 5 wijken samenwerken aan een duurzaam bedrijventerrein  
3 Een kijkje achter de kei Ab Langenbach 5 wijken infoboekje bij expositie Ugchelen na 1800  
3 Feestprogramma buurtver. Wenum Wiesel   5 wijken Telefoon voor meneer toneelstuk van ADIOS 23 februari  
3 Forumpark Apeldoorn Joop Bromet e.a. 5 wijken hart voor een bloeiende stad 2000
3 Forumpark Apeldoorn   5 wijken een warm hart voor de stad 2000
3 Hoogakkerlaan 1919-1988 gemeente Apeldoorn 5 wijken wederopbouw Hoogakkerlaan 1988
3 Huishoudelijk Reglement buurtver. Zuid Oost bestuur ver. Zuid Oost 5 wijken “Huishoudelijk Reglement en reglement ophet beheer van het bouwfonds” van de buurtvereniging “Zuid Oost” te Apeldoorn 1928
3 Info 1984 gemeente Apeldoorn 5 wijken verkeer in Apeldoorns binnenstad met plattegrond 1984
3 Infobulletin Masterplan Zuid en Park gemeente Apeldoorn 5 wijken Zuid en Park voorjaar 2005 2005
3a Jaarverslag 2000 van Wijkraad Centrum wijkraad Centrum Apeldoorn 5 wijken jaarverslag 2000 2000
3 Jubileum-boek 75 jaar WWNA Peter Otterloo 5 wijken stichting Oranjecomite WWNA 1987
3a Kerschoten in beeld   5 wijken locaties van de panelen 2012
3 Kloppend hart van de Veluwe Hunink & Holtrigter 5 wijken Openhuis i.v.m. nieuwbouw complex Eksterweg 2 t/m/160  
3 Kunst in Z7 gemeente Apeldoorn 5 wijken Zevenhuizen en Zuidbroek 2003
3 Landgoed Bruggelen Geldersch Landschap 5 wijken wandelkaart nummer 6  
20 Magazine Apeldoorn Zuid gemeente Apeldoorn 5 wijken masterplan Apeldoorn Zuid mei 2004 2004
20 Magazine Apeldoorn Zuid gemeente Apeldoorn 5 wijken masterplan Apeldoorn Zuid november 2007 2007
3 Metaalbuurt Sigrid Vegter e.a. 5 wijken Het Berg en Bos van zuid  
3a Nieuwsbrief september 2016 Wenum Wiesel Dorpsraad Wenum Wiesel 5 wijken   2016
3a Nieuwsbrief maart 2016 Wenum Wiesel Dorpsraad Wenum Wiesel 5 wijken   2016
3a Nieuwsbrief Special mei 2016 Wenum Wiesel Dorpsraad Wenum Wiesel 5 wijken   2016
3 Programma 1912-1999   5 wijken Stichting Oranjecomite WWNA 75 jaar buurtschap 1998
3 Rondom de Hamermolen stichting vrienden van de Hamermolen 5 wijken uitgave ten behoeve van de restauratie van het waterrad 1989
3 Stadsdeel Zuid-Midden gemeente Apeldoorn 5 wijken bestemmingsplan oktober 2009 2009
3 Stadsdeelblad Zuidwest 2009-2010 gemeente Apeldoorn 5 wijken Zuid Vooruit! Samen door in Zuid 2010
3 Stadsontwikkeling Osseveld-Oost gemeente Apeldoorn 5 wijken de Zeven Tuinen van Oost  
3 Stadsontwikkeling Woudhuis gemeente Apeldoorn 5 wijken een bijzondere wijk  
3 t Stadsmidden wijkraad Centrum Apeldoorn 5 wijken informatiebulletin jaargang 2 december 2000 nummer 6 2000
3 t Stadsmidden wijkraad Centrum Apeldoorn 5 wijken informatiebulletin maart 2005 nummer 22 2005
3 Terug naar de bron van de Grift drs. M.C. de Vries 5 wijken de Grift in het moderne Apeldoorn 1999
3 Van plaggenhut tot premie C gemeente Apeldoorn 5 wijken tentoonstellingsbrochure t.g.v. 50.000-ste woning 1984
3 Wat wil Apeldoorn met oude woonbuurten? gemeente Apeldoorn 5 wijken diverse straten in Apeldorn  
3 Wegwijzer voor Ugchelen uitgave mei 1999 vereniging Ugchels Belang 5 wijken informatieboekje  
3 Wegwijzer voor Ugchelen uitgave mei 2001 vereniging Ugchels Belang 5 wijken informatieboekje 2001
3 Wie wonen er aan de Jacob Catslaan?   5 wijken plastic map met informatie op A-4 tjes  
3 Wijkkijker Adri van Ommen 5 wijken infobulletin voor Osseveld-Woudhuis jaargang 17 nummer 1 2008
3 Wijkkijker Wendy le Griep e.a. 5 wijken wijkblad Osseveld-Woudhuis nummer 4 herfst 2013 2013
3 Wijkkrant “Orden-Orderbos-Driehuizen” oktober 1994 Job Schellevis e.a. 5 wijken informatiefolder voor bewoners 1994
3 Wijkraad De Sprengen Roelf Boekhold e.a. 5 wijken jubileumboek 2013 25 jarig bestaan 2013
3 Wijkraad Welgelegen commissie Welgelegen 5 wijken informatiebulletin 16e jaargang 7 juni 2007 2007
3 wijkvereniging Berg en Bos 7e jaargang nummer 3 Rutger van Straten 5 wijken informatieover uw wijk 2000
3 Woudhuis geknipt voor u Apeldoornse Courant 5 wijken Woudhuis Osseveld 1999
3 Zuidbroekkrant   5 wijken Zuidbroek natuurlijk wonen werken herfst 2007 nummer 1 2007
3 Zuidbroekkrant   5 wijken koninginnedag 2009 nummer 3 2009
4 25 jarig bestaan De Goede Woning Jan van Emst e.a. 5 woningcorporaties jubileumuitgave 25 jarig bestaan 1940
4 Bouwen aan de volkshuisvesting in Apeldoorn   5 woningcorporaties jubileumuitgave St Joseph 25 jaar 1977
4 De Goede Woning   5 woningcorporaties woningbouw aan de voormalige wielerbaan aan de Zanderijweg 2000
4 Een verkenningsfietstocht door Apeldooorn Ons Huis 5 woningcorporaties met zijn beken en banken 2005
4 Hoogspanning Zuid de Goede Woning 5 woningcorporaties van strijd tot genot 2015
4 Hubertus-Drieschoten de Woonmensen 5 woningcorporaties zelfstandig wonen voor iedereen 2007
4 Onze beloftes 2009   5 woningcorporaties wooncorporatie De Woonmensen 2009
4 Onze beloftes 2011   5 woningcorporaties wooncorporatie De Woonmensen 2011
4 Onze beloftes 2012   5 woningcorporaties wooncorporatie De Woonmensen 2012
4 Weet u waar u woont? Ons Huis 5 woningcorporaties 139 straten van Ons Huis verklaard 1998
4 Wonen naar je zin afd. communicatie 5 woningcorporaties jubileumuitgave Ons Huis 50 jarig bestaan 2003
4 Wonen naar je zin   5 woningcorporaties 50 jaar wonen naar je zin 1953-2003 2003
4 Gemeente Apeldoorn toen en nu gemeente Apeldoorn 5   informatiemap met verschillende brochures. “Apeldoorn toen en nu 1982”,  
3a Berg en Bos gemeente Apeldoorn 6 berg en bos/apenheul ontwikkeling van het park  
3a Berg en Bos / Apenheul dienst Sport en Recreatie 6 berg en bos/apenheul informatieboekje  
3a Berg en Bos/Apenheul gemeente Apeldoorn 6 berg en bos/apenheul nieuwe editie  
3a Berg en Bos/Apenheul   6 berg en bos/apenheul incl plattegrond en Apenheul  
3a Bimbo “corrected”   6 berg en bos/apenheul tentoonstellingsboekje “Beeldschoon in Berg en Bos” 1997
3a De Apenheul W.Mager 6 berg en bos/apenheul sanctuaruim voor wolapen en gorilla”s 1970
3a De Flora ir. A. N. Koopmans 6 berg en bos/apenheul ontstaan van het park opgedragen aan mr. A.L. des Tombe  
3a Kaart van het parkgedeelte in het reservaat Berg en Bos dienst Landelijke Eigendommen 6 berg en bos/apenheul kaart  
3a Natuurpark “Berg en Bos” gemeente Apeldoorn 6 berg en bos/apenheul plattegrond van het park  
3a Ontdek Apenheul en Berg en Bos   6 berg en bos/apenheul informatieboekje van 132 pagina’s  
3a Park Berg en Bos gemeente Apeldoorn 6 berg en bos/apenheul Stadspark met allure 2012
3a Triënnale Apeldoorn   6 berg en bos/apenheul 100 dagen cultuur, tuin en landschap 2008
3a Triënnale Apeldoorn   6 berg en bos/apenheul 100 dagen cultuur, tuin en landschap 2008
3a Wandelroutes Berg en Bos Accres 6 berg en bos/apenheul wandelroutes door Berg en Bos  
4 25 jaar Hoge Veluwe A.B. Wigman 6 de hoge veluwe beschrijving diverse bezienswaardigheden 1959
4 De Hoge Veluwe A.B. Wigman 6 de hoge veluwe handleiding voor bezoekers 20-jarig bestaan in plastic maje 1954
4 De Hoge Veluwe Wim Alings 6 de hoge veluwe viertalige beschrijving en veel foto’s stichting Nationale Park 1973
4 De Hoge Veluwe   6 de hoge veluwe beschrijving van het park 1952
4 Geologie en bodemkunde van het Nationale Park Hoge Veluwe dr. G.C.Maarleveld e.a. 6 de hoge veluwe geologische en bodemkundig onderzoek incl. kaart 1960
4 Het jachthuis St. Hubertus Wim Alings 6 de hoge veluwe leven en bouwen van de familie Kröller-Müller 1990
4 Het jachtslot St. Hubertus Wim Alings 6 de hoge veluwe beschrijving van de geschiedenis  
4 Kunstmest op de Veluwe C. Blokker 6 de hoge veluwe gebruik kunstmest op de Veluwe 1907
4 Natuurpad “Kemperberg” vrienden van de Hoge Veluwe en ANWB 6 de hoge veluwe nationaal park de Hoge Veluwe 1971
4 Veluwe H.W. van den Brink 6 de hoge veluwe speeltuin van Nederland 1970
5 Apeldoorn, beken- en sprengenstad van de Veluwe Charlotte Krabben 6 ivn    
5 Bomenpad mooi Mheenpark Sievert Glazenburg 6 ivn wandelpad afdeling Groen gemeente Apeldoorn 1999
5 Carla en Bert in 2089! Hanco Kolk 6 ivn stripverhaal over schoner milieu 1989
5 Een wandeling langs Kunst- en Cult.hist. Objecten Cultuurwinkel Apeldoorn 6 ivn oplage 100 1991
5 Fietstocht Apeldoorn natuurlijk groen   6 ivn fietstocht op initiatief van de Dienst Groen, Natuur en Landschap 1996
5 Heemtuin Matenpark Apeldoorn gemeente Apeldoorn 6 ivn informatieboekje 1989
5 Het Beekberger Woud   6 ivn losbladige kopiën van het woud  
5 IVN Natuurwandeling Klinkenberg Hoog Soeren   6 ivn wandeling  
5 IVN Natuurwandeling langs hist. Kroondomein   6 ivn    
5 Klinkenbergwandfeling Hoog Soeren Instituut Natuurbeschermingseducatie afd Apeldoorn 6 ivn IVN-uitgave maart 1983 1983
5 Langs enken, kampen en velden IVN Apeldoorn 6 ivn een fietstocht Wiesel en Wenum 2001
5 Langs het natuurpad “de woudhuizen”   6 ivn    
5 Mensenwensen, groenwensen deel 3 Elsbeth Gerritse e.a. 6 ivn Groene Mal van Apeldoorn gemeente Apeldoorn 2004
5 Natuur ontdekken Monic Breed e.a. 6 ivn negen wandelingen rond Apeldoorn 2009
5 Natuurpad “Het Woudhuis” Apeldoorn IVN Apeldoorn 6 ivn 1e druk mei 1986 1986
? Natuurpad “Hoog Baarlo” IVN Apeldoorn 6 ivn nationaal park de Hoge Veluwe 1970
5 Natuurpad “Otterlaun” IVN Apeldoorn 6 ivn nationaal park de Hoge Veluwe 1970
5 Natuurwandeling Beekbergen   6 ivn    
5 recreatiegebied Bussloo recr.gem.Veluwe 6 ivn folder over het gebied 1991
5 Wandelen Apeldoorn Bram Kramer 6 ivn    
5 Wandekaart paleispark dienst Domeinen en gemeente Apeldoorn 6 kroondomein wandelkaart en routebeschrijving 2e druk 1977
5 Boekenlijst: “Apeldoorn 1200 jaar”   7 bibliotheek boekenlijst 32 pagina’s 1992
5 Jubileummagazine bibliotheek Ineke van Diffelen e.a. 7 bibliotheek 75 jarig bestaan bibliotheek Apeldoorn 1912-1987 1987
5 n Göpse Gelderse Reussies Hermen Bomhof 7 bibliotheek uitgave t.g.v. 10 jarig bestaan van de dialectgroep 1991
5 Tot verheffing van het volk Ineke van Diffelen 7 bibliotheek 70 jaar bibliotheek Apeldoorn 1981
5a Apeldoorn viert 200 jaar koninkrijk Wim van den Berg e.a. 7 het Loo viering 200 jaar koninkrijk 23 mei tot 15 juni 2013
5a Artvision Birgit. B.E. Seeliger 7 het Loo museummagizine Het Loo in bloei vazenpracht en bloemenweelde 2007
5a De koning-stadhouder en het Loo   7 het Loo Herdenkingstentoonstelling van 28 oct. – 18 nov. “Kunst en historie”  
5a De tuinen van rijksmuseum paleis Het loo   7 het Loo beschrijving van de planten en de bebouwing van de paleistuin  
5a Een residentie in plastiek G.J. Bosch 7 het Loo het zomerverblijf van H.M. de Koningin in orgineele photographieën  
5a Een vergeten waterwerk uit de 17e eeuw JLA Kremer 7 het Loo de vernielde fonteinleidingen naar het paleis Het Loo 1932
5a Groen   7 het Loo de tuin van Rijks Museum Paleis Het Loo  
5a Het Jachtslot Het Loo te Apeldoorn mr Ha.Aa.Aa. Van der Laan 7 het Loo geschiedenis/ beschrijving en restauratie van het Jachtslot 1982
5a Het Loo   7 het Loo showtas met 3 foto-kopien van paleis Het loo  
5a Het Loo A.M.L.E. Erkelens 7 het Loo rijksmuseum paleis Het Loo 1979
5a Het Loo stichting ’t Konings Loo 7 het Loo rijksmuseum Paleis Het loo in 2 talen 1984
5a Het Loo rijksmuseum paleis Het Loo 7 het Loo tweetalig informatiefolder frans en duits 1979
5a Het Loo rijksmuseum paleis Het Loo 7 het Loo tweetalige kleuren informatie boekje 1984
5a Het Loo 1e en 2e druk Nederlandse Kastelenstichting 7 het Loo bouwgeschiedenis en bewoning deel XXV uit de serie Nederlandse Kastelen 1977
5a Het Loo (Deutch-Francais) rijksmuseum paleis Het Loo 7 het Loo kleureninformatieboekje 1985
5a Het Loo paleis en tuinen palace and gardens rijksmuseum paleis Het Loo 7 het Loo tweetalige kleuren informatie boekje 1988
5a Honderdste geboortedag van koningin Wilhelmina Mirjam Spiering e.a. 7 het Loo speciale uitgave van VORSTEN 1980
5b Jaarverslag paleis Het Loo 1988   7 het Loo directieverslag 1988
5b Jaarverslag paleis Het Loo 1989   7 het Loo directieverslag 1989
5b Jaarverslag paleis Het Loo 1990   7 het Loo directieverslag 1990
5b Jaarverslag paleis Het Loo 1991   7 het Loo directieverslag 1991
5b Jaarverslag paleis Het Loo 1993   7 het Loo directieverslag 1993
5b Jaarverslag paleis Het Loo 1994   7 het Loo directieverslag 1994
5b Jaarverslag paleis Het Loo 1995   7 het Loo directieverslag 1995
5b Jaarverslag paleis Het Loo 1996   7 het Loo directieverslag 1996
5b Jaarverslag paleis Het Loo 1997   7 het Loo directieverslag 1997
5b Jaarverslag paleis het Loo 2000   7 het Loo directieverslag 2000
5b Jaarverslag paleis het Loo 2001   7 het Loo directieverslag 2001
5b Jaarverslag paleis het Loo 2002   7 het Loo directieverslag 2002
5b Jaarverslag paleis het Loo 2003   7 het Loo directieverslag 2003
5b Jaarverslag paleis het Loo 2004   7 het Loo directieverslag 2004
5b Jaarverslag paleis het Loo 2005   7 het Loo directieverslag 2005
5b Jaarverslag paleis het Loo 2006   7 het Loo directieverslag 2006
5b Jaarverslag paleis het Loo 2007   7 het Loo directieverslag 2007
5b Jaarverslag paleis het Loo 2008   7 het Loo directieverslag 2008
5b Jaarverslag paleis het Loo 2009   7 het Loo directieverslag 2009
5b Jaarverslag paleis Het Loo 2012   7 het Loo directieverslag 2012
5b Jaarverslag paleis Het Loo 2013   7 het Loo directieverslag 2013
5b Jaarverslag paleis Het Loo 2014   7 het Loo directieverslag 2014
5a Lente en , paleis Het Loo ? 7 het Loo seizoenoverzicht jaargang 1 nummer 1 2014
5a Officiële Feestgids (kopie) bestuur feestcommissie 7 het Loo kopie van feestgids uit 1898 tgv de komst van Koningin Wilhelmina in de gemeente Apeldoorn op 30 sept en 1 oct 1898  
5a Oranjemuseum in het groen Het Loo (krantenbijlage)   7 het Loo bijlage van de NAC woensdag 20 juni 1984 1984
5a Paleis Het Loo   7 het Loo uitvoerige beschrijvin van de interieurs  
5a Paleis Het Loo en zijn bewoners nvt 7 het Loo tentoonstellingsbrochure van 26 juni t/m 31 oktober 1972 1972
5a Paleis Het Loo maakt Europa het hof Nijhof en partners 7 het Loo Koninklijk Apeldoorn Europese top in 1997 1995
5a Passade 2012 Karlien Dijkstra e.a. 7 het Loo magazine over Paleis Het Loo jaargang 1 nummer 1 2012
5a Passade 2013 Karlien Dijkstra e.a. 7 het Loo magazine over Paleis Het Loo jaargang 1 nummer 2 2013
5a Reglement van het fonds voor Weduwen en Weezen nvt 7 het Loo regelement van het personeel der Koninklijke Hofhoudingen 1910
5a Rijksmuseum paleis Het Loo   7 het Loo uitvoerige beschrijving van het interieiur  
5a Rijksmuseum paleis Het Loo stichting ’s Konings Loo 7 het Loo informatie rijksmuseum inclusief stamboom Oranje-Nassau 1985
5a Rijksmuseum paleis Het Loo   7 het Loo jaarverslag 1992 1992
6 10 naoorlogse topmonumenten in Apeldoorn   7 monumenten 10 ansichtkaarten t.g.v. eerste A’doornse Monumentenbeurs 16 april 2008 2008
6 Apeldoorn Monumenten in het Groen Marja van der Tas (voorwoord) 7 monumenten Monumenten in het Groen 2002
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 1 gemeente Apeldoorn 7 monumenten 2 Monumentale kunst, 3 Erfgoed en 4 Landgoed Welgelegen 2008
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 15 gemeente Apeldoorn 7 monumenten Kleur in de stad 2009
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 5 gemeente Apeldoorn 7 monumenten 2 Erfgoed, 4 Mariastraat en 8 Vliegtuigwrak Wenum-Wiesel 2010
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 6 gemeente Apeldoorn 7 monumenten 2 25 jaar Open Monumenten, 4 Fordmuseum en 5 Germaanse nederzetting 2011
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 6 gemeente Apeldoorn 7 monumenten beschermd monument of beeldepalend pand?  
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 7 gemeente Apeldoorn 7 monumenten 2 Sporen, 6 Leienhuis en 8 Nieuw gezicht 2012
6 De geschiedenis van de molen van Vorderman Peter Otterloo 7 monumenten beschrijving molen en restauratie 2008
6 De Gouden eeuw van Apeldoorn diverse 7 monumenten “De smaak van de 19e eeuw” openmonumenten dagen 11 en 12 sepr. 2010 2010
6 Een nieuw begin voor historisch onroerend goed in Apeldoor BV Stadsherstel Apeldoorn 7 monumenten renovatie en restauratie historische panden  
6 Envelop Stichting Apeldoornse Monumenten   7 monumenten losse bladen in envelop 2001
6 Gemeentelijke monumenten in Apeldoorn gemeente Apeldoorn 7 monumenten dienst Ruimtelijke Ontwikkeling 2008
? Heemschut maart 1983 no.3 drs. JH Bierenbroodspot e.a. 7 monumenten info Apeldoorn op pagina 44 t/m 8 1983
6 Het gebouw van de Coöp. Landbouwershandelsver. Huub Thomas 7 monumenten A.H.Wegerif Stichting Apeldoornse Monumenten 2001
6 Koopmansgeest diversen 7 monumenten Open Monumentendag 2002 2002
6 Kwartetten met monumenten Jan Cobelens 7 monumenten Stichting Apeldoornse Monumenten 2012
6 Macht en Pracht   7 monumenten Open Monumentendagen 14 en 15 september 2013  
6 Moderne monumenten 2007 gemeente Apeldoorn 7 monumenten informatiegids erfgoedweek 2007 2007
6 Monumentale kunst in Apeldoorn uitgave Cult.Hist.Museum Apeldoorn 7 monumenten 12 kunstwerken tussen 1955 en 1970 2008
6 Monumenten in Apeldoorn gemeente archief en VVV 7 monumenten informatie over 28 onroerende monumenten 1975
6 Monumenten in het groen Huub Ummels e.a. 7 monumenten 122 monumentale gebouwen in Apeldoorn plus 24 in bijlage 1987
6 Monumentenzorg De Parken gemeente Apeldoorn 7 monumenten de betekenis van monumenten in de huidige tijd  
6 Naoorlogs erfgoed uitgave Cult.Hist.Museum Apeldoorn 7 monumenten 7 gebouwen tussen 1850 en 1940 2007
6 Nieuwsbrief Nieuws over oud Frans Buijserd e.a. 7 monumenten monumentenzorg leeft in Apeldoorn 1995
6 Nieuwsbrief Nieuws over oud M. van der Tas 7 monumenten monumentenzorg in Apeldoorn september 1998 1998
6 Nieuwsbrief Nieuws over oud Frans Buijserd 7 monumenten monumentenzorg in Apeldoorn september 1995 1995
19 Open Monumentendag programma 1990 W. Kroon e.a. 7 monumenten gezichtbepalende gebouwen en karakteristieke objekten 1990
19 Open Monumentendag programma 1991 R. Boon e.a. 7 monumenten kasteel Ter Horst Radio Kootwijk 1991
19 Open Monumentendag programma 1992 Y. de Vries e.a. 7 monumenten Pleisterplaatsen en oude wegen 1992
19 Open Monumentendag programma 1993 H. Ummels e.a. 7 monumenten Huizen van Oranje Nassau 1993
19 Open Monumentendag programma 1995 R. Kemperink e.a. 7 monumenten Militaire sporen 1995
19 Open Monumentendag programma 1995 SAM e.a. 7 monumenten Buitenplaatsen 1996
19 Open Monumentendag programma 1997 gemeente Apeldoorn e.a. 7 monumenten Monumentale schoolgtebouwen 1997
19 Open Monumentendag programma 1998 SAM e.a. 7 monumenten Steengoed, de zorg voor historische bouwmaterialen 1998
19 Open Monumentendag programma 1999 SAM e.a. 7 monumenten Monumentaal groen 1999
19 Open Monumentendag programma 2001 Roel Boon e.a 7 monumenten Huis en haard 100 jaar wonen 2001
19 Open Monumentendag programma 2002 SAM e.a. 7 monumenten Koopmansgeest, monumenten van handel 2002
19 Open Monumentendag programma 2003 SAM e.a. 7 monumenten Landelijke bouwkunst 2003
19 Open Monumentendag programma 2004 SAM e.a. 7 monumenten Monumenten van verdediging 2004
19 Open Monumentendag programma 2005 K.A. Frieling 7 monumenten Geloven in monumenten 2005
19 Open Monumentendag programma 2006 K.A. Frieling 7 monumenten Feest! 2006
19 Open Monumentendag programma 2007 Fenny Bruns e.a. 7 monumenten Moderne monumenten 2007
19 Open Monumentendag programma 2008 Fenny Bruns e.a. 7 monumenten Sporen 2008
19 Open Monumentendag programma 2011 SAM e.a. 7 monumenten Nieuw gebruik Oud gebouw 2011
19 Open Monumentendag programma 2014 SAM e.a. 7 monumenten Op reis 2014
19 Open Monumentendag programma 1989   7 monumenten   1989
19 Open Monumentendag programma 1994   7 monumenten   1994
19 Open Monumentendag programma 2000   7 monumenten Nederland waterstaat Apeldoorn waterstad 2000
19 Open Monumentendag programma 2010   7 monumenten   2010
19 Open Monumentendag programma 2013   7 monumenten   2013
19 Open Monumentendag programma 2016 Nathan Stukker voorwoord 7 monumenten Iconen en symbolen 10 en 11 september 2016
19 Openmonumentendag 14 september 1996   7 monumenten   1996
6 SAM-Kroniek nummer 25 december 2001   7 monumenten   2001
6 SAM-Kroniek nummer 40 september 2005 Peter de Vries 7 monumenten Stichting Apeldoornse Monumenten over kerken etc. 2005
6 SAM-Kroniek nummer 41 december 2005 Peter de Vries 7 monumenten Stichting Apeldoornse Monumenten 2005
6 SAM-Kroniek nummer 42 maart/april 2006 Peter de Vries 7 monumenten Stichting Apeldoornse Monumenten over radio Kootwijk 2006
6 SAM-Kroniek nummer 52   7 monumenten voorjaar 2009 2009
6 SAM-Kroniek nummer 54   7 monumenten winter 2009 2009
6 SAM-Kroniek nummer 56   7 monumenten zomer 2010 2010
6 SAM-Kroniek nummer 57   7 monumenten herfst 2010 2010
6 SAM-Kroniek nummer 65   7 monumenten jubileum nummer 65 1987-2012 2012
6 Stadswandeling Apeldoorn 2007 Bert Kompanje 7 monumenten gids t.g.v. 20-jarig jubileum SAM 2007
6 Stichting Apeldoornse Monumenten diverse 7 monumenten programma voor open monumentedag 1988 1988
6 Stichting Apeldoornse Monumenten SAM 7 monumenten wat is en wat doet SAM incl. 2 folders 2002
6 Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn jaarverslag 2014 stichting 7 monumenten jaarverslag 2014 2014
6 Tijd voor naoorlogs erfgoed nr. 1 gemeente Apeldoorn 7 monumenten Cultuur historisch Apeldoorn 1 Monumentale kunst/Erfgoedweek/Arch. Welgelegen 2008
6 Voor de toekomst over het verleden stencil A.Steeman 7 monumenten 50 jaar bevrijding in april 1995 1995
6 Voor de toekomst over het verleden stencil A.Steeman 7 monumenten nieuwsbrief voor donateurs 9e jaargangnr.31 december 1998 1998
7 5 Fünf partnerstädte in Europa van Reekum galerij 7 musea informatieboekje diverse kunstenaars 1970
7 Ambachten op de Veluwe museum Marialust 7 musea in de 19e eeuw  
7 Bloemlezing t/m augustus 2013   7 musea ontwikkelingen binnen CODA losbladige uitgave 2013
7 Chris Wegerif en Agathe Wegerif-Gravestein …. hist.museum Apeldoorn 7 musea handleiding bij de tentoornstelling 21 oktober 1995 – 4 februari 1996 1996
7 Een groot, groen vraagteken onbekend 7 musea CODA Museum: V-05240 2008
7 Hist. Museum Marialust onbekend 7 musea informatiefolder  
7 Jacques Maris vijftig jaar schilder en aquarellist historisch museum apeldooorn 7 musea    
7 Museumbrochure nummer 20 koorzang KMAR 7 musea stichting vrienden van het Marechausseemuseum 2002
7 Museumnieuws Hans van Baaren e.a. 7 musea het voormalige raadhuis straks historisch museum  
7 MuseumNieuws 12 1997 diverse 7 musea nieuwsbulletin 5e jaargang nummer 12 1997
7 MuseumNieuws 3 1993 diverse 7 musea nieuwsbulletin 2e jaargang nummer 3 1993
7 MuseumNieuws 7 1995 diverse 7 musea nieuwsbulletin 3e jaargang nummer 7 1995
7 MuseumNieuws 9 1996 diverse 7 musea nieuwsbulletin 4e jaargang nummer 9 1996
7 Museumnieuws nummer 17 maart 1999 J.C. van Baaren e.a 7 musea Komt allen tezamen 1999
7 Museumnieuws nummer 18 juli 1999 J.C. van Baaren e.a 7 musea Kadaster in kaart 1999
7 Ooit in Apeldoorn hist.museum Apeldoorn 7 musea een wandeling door heden, verleden en toekomst 2000
7 Van hier naar daar en andersom   7 musea wandelroute van Reekummuseum naar hist. Museum 1997
7 Waar bemoeit de VAN REEKUM STICHTING zich eigenlijk mee? bestuur Van Reekum museum 7 musea   1999
7 Wat er was, wat er is Jan van der Vlies e.a. 7 musea schoolprojekt klassen 4, 5 en 6 lagere scholen  
7 Wim Helder B.S.C. van de Weerd 7 musea jubileumtentoonstelling 1962 van schilder Wim Helder in van Reekumgalerij 1962
7 Wim Helder B.S.C. van de Weerd 7 musea postume tentoonstelling 1966 van schilder Wim Helder in van Reekumgalerij 1966
7 Zo was het …   7 musea catalogus tentoonstelling “Zo was het … “1966
7 Cultureel Centrum Orpheus   7 schouwburg tweetalige informatiefolder over Orpheus en de Van Reekumgalerij  
7 Orpheus M.L. Deinum 7 schouwburg nieuwsblaadje over het centrum 1e jaargang nummer 1 1965
7 Orpheus Hugo Diddens e.a. 7 schouwburg de bewogen geschiedenis van een theater 1999
7 Ooggetuigen vertellen over Apeldoorn Gerrit Nijkamp e.a. 7   stencil in plastic map  
7 Berghorst   8 bejaardenhuizen informatiefolder voor nieuwe bewoners  
7 Eerste en laatste editie Huize Hubertus J.M.J. Rensen 8 bejaardenhuizen afscheid van mevrouw Rensen 1981
7 Goede Reede   8 bejaardenhuizen informatiefolder voor nieuwe bewoners  
7 Jubileumkrant Mandala Joke van Veluwen 8 bejaardenhuizen 3 maart 1998 1998
7 Jubileum-Ratel José ragt e.a. 8 bejaardenhuizen 40 jarig jubileum De Veenkamp 2002
7 Sainte Marie: van pension tot woon- en zorgcentrum Jan Bruin e.a. 8 bejaardenhuizen 65 jaar katholieke bejaardenzorg in Apeldoorn 1993
7 Woon- en zorgcentrum Hubertus diverse 8 bejaardenhuizen 25 jarig jubileum ouderenzorg 1973-1998 1998
7 12 mei Dag van de verpleging   8 ziekenhuizen ziekenhuiscentrum Apeldoorn  
7 De grootste zorg M.J.Kers 8 ziekenhuizen zieken zijn het Lukasziekenhuis een zorg 1975
7 GelreVue diverse 8 ziekenhuizen informatieblad Gelreziekenhuis Juliana special 2008
7 Honderd jaar KNMG afdeling Apeldoorn e.o. Bert van den Berg e.a. 8 ziekenhuizen jubileumuitgave 1994
7 Lukas Ziekenhuis Apeldoorn   8 ziekenhuizen patienteninformatie over het ziekenhuis  
7 “De vijfsprong” een sociaal pension   8 zorginstellingen Het Hoogeland informatieboekje  
7 De Beele   8 zorginstellingen voorlichting over doel en werkzijze  
7 De Zonnesteek Marcel Baijens e.a. 8 zorginstellingen 60 jarig bestaan van Zonnehuis jaargang 11 nummer 2 1989
7 De Zorgkoerier Thuiszorgburo Jacobs 8 zorginstellingen informatie jaargang 1 nummer 1 december 2003 2003
7 Het Loo Erf   8 zorginstellingen informatiefolder  
7 Het Hietveld   8 zorginstellingen voorlichting over doel en werkzijze  
7 Het Hoogeland B.D. van Schelven e.a. 8 zorginstellingen n.a.v. 80 jarig bestaan van de vereniging Het Hoogeland 1972
7 Het Hoogeland   8 zorginstellingen voorlichting over doel en werkzijze  
7 Het Hoogeland Onno Reitsma 8 zorginstellingen boekje t.g.v. 90-jarig bestaan 1982
7 Hullenoord   8 zorginstellingen informatie over het verpleeghuis 1975
7 Hullenoord   8 zorginstellingen voorlichting over doel en werkzijze  
7 IMINFO Evelyn Averink e.a. 8 zorginstellingen jubileumnummer 1909-1999 Immendaal 1999
7 Informatieve route over “Groot Schuylenburg” 12 mei 1984   8 zorginstellingen   1984
7 Koningin Wilhelmina   8 zorginstellingen informatieboekje woon- en zorgcentrum Wilhelmina  
7 Terugblik op Zorg in Apeldoorn Willy Smit-Buit 8 zorginstellingen Symposium Zicht op Zorg op 29 september 2012 2012
7 Vrouwenhulpverlening, gewoon in Apeldoorn   8 zorginstellingen verslag van het symposium 4 november 1994 1994
7 Wegwijs in Hullenoord Herman Meijer 8 zorginstellingen introductiegids voor opname en verblijf 1995
9 10 jaar l.e.a.o. in Apeldoorn gemeente Apeldoorn 9 scholen en opleidingen Chr. Scholengem. De Heze en Openbare L.E.A.O. De Immenhorst 1978
9 100 jaar Heuvellaanschool Het Jubileumboekje Rien Bos en Marjan Berkhoff 9 scholen en opleidingen   2001
9 100 jaar van Asselsestraatschool tot obs Sprengenpark Anje van Boeyen-de Lang e.a. 9 scholen en opleidingen jubileumuitgave 100 jarig bestaan 1996
8 25 jaar “De Rank” G.D. Sickman e.a. 9 scholen en opleidingen een terugblik op 25 boeiende jaren 2010
8 25 jaar Apeldoornsche Handelsavonsdschool   9 scholen en opleidingen jubileumuitgave 25 jarig jubileum 1936
8 75 jaar obs “De Rietendakschool” Anouk Stormmesand e.a. 9 scholen en opleidingen jubilleumboek t.g.v. 75 jarig bestaan 1976
8 85 jaar openbare basisschool Heuvellaan Rieky Gaastra .a. 9 scholen en opleidingen jubileum, expositie en reünie 1986
8 Apeldoorn en een koningschool J.F.Chr. Roos 9 scholen en opleidingen jubileumuitgave t.g.v. het 25 jarig bestaan incl . Oudleerlingen en leerlingenlijst 1985
9 Berg en Bosschool Paula de Graaf e.a. 9 scholen en opleidingen van eerste steen tot tiende lustrum 50 jaar 1982
9 Chr. M.T.S.   9 scholen en opleidingen infofolder bij de nieuwe school aan de Boerhaavestraat 50 plus uitnodiging 1977
8 Chr. School Beemte Broekland F. Bouwmeester e.a. 9 scholen en opleidingen 75 jarig jubileum 1985
8 Chr. School voor wijk IV rapport Rika Goldebeld   9 scholen en opleidingen rapportcijfers Rika Goldebeld 1922 1923 1924 en 1925  
8 Christelijk Lyceum A.N. Bohlmeijier e.a. 9 scholen en opleidingen jubileumboek 1927-1987 1987
9 Christelijk Nationale School Ugchelen   9 scholen en opleidingen 1931 50 jaar 1981 de Touwladder programma feestweek 27 juni tot 2 juli 1981
8 Cratera Esther Lagendijk e.a. 9 scholen en opleidingen schoolkrant Apeldoornse Gynasiasten Bond 1988
9 De Fakkel 100 jaar Berend van de Sande e.a. 9 scholen en opleidingen 100 jaar Christelijk onderwijs in Apeldoorn-Zuid 2002
9 De geboorte van de auto ing. B.J.M. Beumer e.a 9 scholen en opleidingen een contactpuntje van de HTS/MTS autotechniek tgv 100 jarig bestaan van het motorvoertuig 1984
8 De Imbosch Hanneke Oosterhof 9 scholen en opleidingen lesbrief voor de hoogste groep van het basisonderwijs 1993
8 De ontstaansgeschiedenis van Visio Het Loo Erf Janny Meijer 9 scholen en opleidingen betrokkenheid van Koningin Juliana bij Het Loo Erf 2014
9 En nog steeds staat daar die school… H. van Ittersum e.a. 9 scholen en opleidingen jubileumuitgave Chr. Basisschool Het Klaverblad 1913-1988 incl programma feestweek 18-24 juni 1988
8 Gymnasium Apeldoorn Karen Burbach 9 scholen en opleidingen jubileumprogramma 75 jaar 1988
9 Het onderwijs in Apeldoorn   9 scholen en opleidingen groen informatieboekje alle scholen 1973
8 Het verhaal van onze school   9 scholen en opleidingen jubileumuitgave van Kon. Wilhelminaschool 1923-1990 1990
8 Impressies uit een schools verleden diverse 9 scholen en opleidingen geschiedenis van 32 openbare lagere scholen in de gemeente Apeldoorn 1997
9 In 100 jaar van School no.16 tot O.b.s.Oosterhuizen Gert Stallinga e.a. 9 scholen en opleidingen jubileum 100-jarig bestaan van de school incl. krantenknipsels 2001
9 Interview t.g.v. nieuwbouw KSA O. Maassen e.a. 9 scholen en opleidingen handgeschreven interview met dhr. E. Kroon 1989
9 Jubileumboek De Touwladder 75 jaar Danny Huizer e.a. 9 scholen en opleidingen 75 jaar de Touwladder 1931-2006 2006
8 Kerschoten/Zevenhuizen B.B. van der Wal e.a. 9 scholen en opleidingen 25 jaar ULO/Mavo in Kerschoten en Zevenhuizen 1984
8 KHBS Apeldoorn J.M.A. Engelhart e.a. 9 scholen en opleidingen 75 jarig bestaan 1952
9 Knalpot René Vermeulen 9 scholen en opleidingen 40 jaar autotechniek Apeldoorn plus programma reünie 18 sept 1982 182
8 Koningin Emmaschool J. Zwart 9 scholen en opleidingen 1928-1988 in vogelvlucht 1988
8 Koningin Emmaschool N. van Harpen 9 scholen en opleidingen herdenkt Het Regentschap van Koningin Emma 1890-1898 1990
9 Koningin Julianaschool D. Bron 9 scholen en opleidingen 125 jaar historie van de eerste chr. School van Apeldoorn incl bijlage 1986
9 Koningin Julianaschool Gert Nijmeijer 9 scholen en opleidingen jubileumboek tgv 150 jaar bestaan 2011
8 Koningin Wilhelminaschool Apeldoorn W. Zweers 9 scholen en opleidingen eenmalige uitgave van het jubileum 1902-1977 1978
9 Onderwijsgids   9 scholen en opleidingen Apeldoorns College/Pascal College beroeps- en volwasseneducatie 1994
8 Op de drempel van het verleden Heleen Brokmeijer 9 scholen en opleidingen 16 lustrum 13-16 oktober 1993 1993
8 Opening Juliana van Stolbergschool B.D. Brüggemann 9 scholen en opleidingen uitnodiging in boekvorm 1952
9 PCBS “Prinses Beatrix” Piet den Besten 9 scholen en opleidingen jubileumuitgave 1906-2006 110 jarig bestaan 2006
9 Prinses Julianaschool in vogelvlucht M. Hertgers 9 scholen en opleidingen jubileumuitgave tgv 125 jarig bestaan 1996
9 Rijkskweek-Pedak gedenkboek Ton Bos 9 scholen en opleidingen   1985
9 School 8 Prof.Casimier 1845-1985 I. Teerink 9 scholen en opleidingen school 140 jaar 1985
8 Sprengeloo de basis van VBO tot VWO   9 scholen en opleidingen Sprengeloo-Gids 1995/1996 1995
9 Vergroot je kansen   9 scholen en opleidingen informatiebulletin van ROC Aventus 2007
9 Vissermavo Apeldoorn   9 scholen en opleidingen jubileumuitgave tgv 30 jarig bestaan 1988
8 Wat er was, wat er is hist.museum Marialust 9 scholen en opleidingen lesboekje voor leerling 1980
8 Wat er was, wat er is 2 hist.museum Marialust 9 scholen en opleidingen schoolproject voor klas 4, 5 en 6 van de lagere scholen 1980
10 ASK 100 Jaar jubileumcomm. 10 ask Programma ASK “De Tovenaar van Oz op 4,m5,6 en 7 december 2001 2001
10 A.C.V. De Zuidervestzakjes Jos Stevens 10 carnavalsverenigingen jubileumboek 1969-2002 2002
10 De maskerade Riet Hagen e.a. 10 carnavalsverenigingen clubblad van carnavalsvereniging de Zuidervestzakjes 1994
10 t Sleutelveugeltjen Wim de Mandt e.a. 10 carnavalsverenigingen 33 jarig bestaan van de carnavalsclub 1992
10 Cantarel 4 daagse Apeldoorn Joop Achterkamp e.a. 10 evenementen programma 2016 2016
10 40 jaar culturele pleinmarkt Paul Burgers e.a. 10 evenementen jubileumuitgave 40 jaar pleinmarkt 2008
10 Evenementen de moeite meer dan waard! gemeente Apeldoorn 10 evenementen nota evenementenbeleid Apeldoorn 1992
10 Herinneringsalbum landdag N.C.R.V.   10 evenementen Berg en Bosch op donderdag 27 juni 1933 1933
10 Het was er gemeen stil Bas Hageman 10 evenementen geschiedenis van festival bij Mariahoeve, welke nooit gehouden is 2010
10 Koninginnedag Stentor 10 evenementen programma viering koninginnedag 2009 plus bijlage 2009
10 Wereldkampioenschappen vierspan N.C.R.Boogaart e.a. 10 evenementen programma plus 2 toegangskaartjes 1982
10 Canada Club at Apeldoorn Frank Visser 10 muziekverenigingen “The Dutch Swing College Story 1945- 1968”. Ontstaan van de band 1968
10 DAP meer dan 80 jaar   10 muziekverenigingen passie voor muziek & show  
10 Mijn herinneringen aan de APAVI-BAND Th. B. Hebing 10 muziekverenigingen herinneringen van een accordionist 2011
10 Muziekkschool-Nieuws Annelies Gerritsen e.a. 10 muziekverenigingen mededelingenblad jaargang 10 nummer 2 van de Apeldoornse muziekschool 1995
10 Nationaal Muziek- en Zangconcours zangver. “Eensgezindheid” 10 muziekverenigingen Hoenderloo, eeuwfeest 21,22 en 23 juli 1939 1939
10 Nationaal Politie muziek festival Biermann en Co. 10 muziekverenigingen Politiekapel, trompetterkorps van de KonMar 3 mei 1985 1985
10 Programma “Prins Hendrik” G. Karman 10 muziekverenigingen 20 jarig jubileum van de Harmonie Orkest Vereeniging op 11 en 13 februari 1933
10 Wormensche muziekvereniging J. Hendriks 10 muziekverenigingen 60 jarig bestaan 1988
12 “De Voorwaarts”   10 sportverenigingen Womense sportVereniging opent sportkomplex 1980
11 10 Sauerkraut-abend 1983   10 sportverenigingen programmaboekje 10 december 1983 AVU-cursus Duits 1983
12 150 jaar Sociëteit Apeldoorn 1849-1999   10 sportverenigingen   1999
11 1946-1986 De Drie Hoefijzers H.J. Kiezebrink 10 sportverenigingen Veertig jaar voetbal a.a.v. D.D.H 1986 1986
11 25 jaar volleybalver. Dynamo Ernst Maatman e.a. 10 sportverenigingen 25 jarig bestaan 1992
12 40 jaar Albatros A.v.d.Linden e.a. 10 sportverenigingen kopie jubileumuitgave in snelhechter 1959
11 40 jaar CSV Apeldoorn Cor Broekhuis e.a. 10 sportverenigingen jubileumuitgave 40 jaar 1986
11 40 jaar DVS   10 sportverenigingen De Veluwse Schutters inclusief 2 emblemen 1986
11 40 jaar v.v. Beekbergen jubileumcommissie 10 sportverenigingen 40 jarig bestaan 1970
11 50 jaar historie Victoria Boys Dolf Ensing e.a. 10 sportverenigingen jubileumuitgave 1995
11 60 jaar “Natte his”torie Evert Kroon e.a. 10 sportverenigingen 60 jarig bestaan 1981
11 60 jaar Scheidsrechtersvereniging Apeldoorn en omstreken Joop Grotens e.a. 10 sportverenigingen jubileum- uitgave 1927 – 1987 1987
11 60 jaar W.W.N.A. Peter Otterloo e.a. 10 sportverenigingen jubileum WWNA 1947 – 2007 2007
11 75 Jaar A.K.C. Steeds Hooger jubileumcomm. 10 sportverenigingen Korfbalclub Steeds Hooger 1932-2007 2007
11 75 jaar a.v.v. Columbia jubileumcommissie 10 sportverenigingen 75 jarig bestaan 1994
12 75 jaar Alexandria Hans van den Brink 10 sportverenigingen 75 jarig bestaan Alexandria 1995
12 75 jaar KDO Apeldoorn jubileumcommissie 10 sportverenigingen 75 jarig bestaan 1991
11 A.Z.C. Apeldoorn 50 jaar   10 sportverenigingen 50 jarig bestaan 1971
12 Albatros Jubileummagazine Hans Boon 10 sportverenigingen 75 jarig bestaan voetbalvereniging Albatros 1994
12 Alexandria 1920-1985 H. van den Brink e.a. 10 sportverenigingen 65 jaar door een blauw-witte bril bekeken 1985
11 AMHC jubileumuitgave 70 jaar Yvonne de Vries e.a. 10 sportverenigingen 70 jarig bestaan 1998
11 AMHC jubileumuitgave 80 jaar Yvonne de Vries e.a. 10 sportverenigingen 80 jarig bestaan 2008
12 Apeldoorn de Atletiekstad van Nederland de Rijn, Dieren 10 sportverenigingen Av ’34 foto’s atleten en tekst  
11 AZC Apeldoorn nvt 10 sportverenigingen 50 jarig bestaan van AZC 1971
11 CSV Apeldoorn jub.magazine Ger van Leeuwen e.a. 10 sportverenigingen 50 jarig bestaan 1996
11 De Gasschuif   10 sportverenigingen brom- en motorclub V.V.R. Veluwse Vicky Rijders 1983
12 De Geitenbode jubileumuitgave 1909-1999 H. Wassink voorwoord 10 sportverenigingen 90 jarig bestaan Apeldoorn en Omstreken 1999
12 de Jachthoorn Martijn Loo 10 sportverenigingen clubblad Scoutin Stadh Willem III/Lady Baden-Powell jaargang 33 nr3 2006
11 De Mixer jubileumuitgave 40 jarig bestaan E.G.B. Polak e.a. 10 sportverenigingen 40 jarig bestaan 1968
11 De Victoria Bode A Beekman e.a. 10 sportverenigingen jubileumuitgave Victoria Boys 40 jaar 1985
11 DES 50 jaar Mevr. J.A.Kaal e.a. 10 sportverenigingen Apeldoornse Christelijke Gymnastiek – en Sportvereniging DES 1990
12 Het liep als een trein maar niet in ’t 100 Cor de Widt 10 sportverenigingen 100 jaar Robur et Velocitas 1982
12 Het Rolroer 50 vervlogen jaren 1934 – 1984 vliegclub Teuge 10 sportverenigingen officieel orgaan 1984
11 Jubelkrant AMHC 75 jaar Marianne van de Plank e.a. 10 sportverenigingen 75 jarig bestaan 2003
11 Jubileumblad 60 jaar a.v.v. Columbia Jaap van Amersfoort e.a. 10 sportverenigingen 60 jarig bestaan incl krantenknipsel uit 1969 1979
12 Jubileumboek “De Adelaar” G Politiek 10 sportverenigingen van niets tot iets rondom de fiets 50 jarig bestaan 1983
12 Jubileumboek a.a.v. Brink en Orden Gerard Kool e.a. 10 sportverenigingen 75 jarig bestaan 2002
12 Jubileumboek ASV Apeldoornse Boys 75 jaar Andries de Grip 10 sportverenigingen “de Wapendragers”1918-1993 1993
12 Jubileumboek Oude Tijden Herleven   10 sportverenigingen de Apeldoornse “kuip” 35 jaar betreft de wielerbaan 1968
11 Jubileumboekje A.L.T.V “Daisy”   10 sportverenigingen Programma van de feestelijkheden van 26 juni tot 2 juli 1989 1989
12 Jubileumnummer AKC Steeds Hooger   10 sportverenigingen 5 jarig bestaan 1937
12 Jubileumnummer AKC Steeds Hooger   10 sportverenigingen 50 jarig bestaan 1982
11 Jubileumuitgave AMHC 60 jaar R.K. Hollaender e.a 10 sportverenigingen 60 jarig bestaan 1988
11 Lustrum AMHC jubileumcommissie 10 sportverenigingen programma 65 jarig bestaan 6, 9 en 10 oktober 1993
11 Mixer jubileumuitgave A.W.W. Harink e.a. 10 sportverenigingen 50 jarig bestaan 1978
11 Rood-wit Jeroen de Bie e.a. 10 sportverenigingen clubblad Robur et Velocitas 2008
12 Scouting Groep Berg en Bosch 1945-1990 H. Albers 10 sportverenigingen 45 jarig jubileum 6 oktober 1990 1990
11 Sport 100 A. P. de Boer e.a. 10 sportverenigingen 100 jaar Robur et Velocitas 1982
11 Van Vloeiveld naar Wiesel Jan Karman e.a. 10 sportverenigingen 40 jaar WWNA 1987
12 Veluwse Vicky Rijders Jan Kleinbussink e.a. 10 sportverenigingen verhaal van een motorclub 1953-1998 2013
13a Bulletin Felua 1987 1 en 2   10 voa/felua   1987
13a Bulletin Felua september 1984   10 voa/felua tijsdschrift archeologie van de Veluwe 1984
13a Nieuwsbulletin Felua 10de jaargang nr.3 september 1995 R.M. Kemperink 10 voa/felua Erkelens 1995
13a Nieuwsbulletin Felua 12de jaargang nr.3 september 1997 R.M. Kemperink 10 voa/felua naar Wilp 1997
13a Nieuwsbulletin Felua 14de jaargang nr.2 juli 1999 R.M. Kemperink 10 voa/felua scriptiewedstrijd 1999
13a Nieuwsbulletin Felua 16e jaargang nr. 3 september 2001 R.M. Kemperink 10 voa/felua Hoekelum 2001
13a Nieuwsbulletin Felua 17de jaargang nr. 3, september 2002 R.M. Kemperink 10 voa/felua Arie Lieman 2002
13a Nieuwsbulletin Felua 17de jaargang nr.2 mei 2002 R.M. Kemperink 10 voa/felua Schilders op de Veluwe 2002
13a Nieuwsbulletin Felua 22ste jaargang nr.4 december 2007 Margot Jongedijk e.a 10 voa/felua De Veenkamp 2007
13a Nieuwsbulletin Felua 27ste jaargang 2013 nr 1 – 2 Margot Jongedijk e.a 10 voa/felua   2013
13a Nieuwsbulletin Felua 27ste jaargang 2013 nr 3 – 4 Margot Jongedijk e.a 10 voa/felua   2013
13a Nieuwsbulletin Felua 28ste jaargang 2014 nr 3 – 4 Margot Jongedijk e.a 10 voa/felua   2014
13a Nieuwsbulletin Felua april 1999   10 voa/felua Arcade  
13a Nieuwsbulletin Felua augustus 1989   10 voa/felua Archeologie Raadhuisplein  
13a Nieuwsbulletin Felua augustus 1991   10 voa/felua Ten geleide  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1990   10 voa/felua Musea  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1991   10 voa/felua Marialust  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1992   10 voa/felua van Kinsbergen  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1993   10 voa/felua Marialust  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1994   10 voa/felua Garderen Anastasius Veluanus  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1995   10 voa/felua Röntgen  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1996   10 voa/felua Symposium  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1997   10 voa/felua Excursie  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1998   10 voa/felua Symposium  
13a Nieuwsbulletin Felua december 1999   10 voa/felua Carolus  
13a Nieuwsbulletin Felua december 2000   10 voa/felua Rijp voor de sloop  
13a Nieuwsbulletin Felua februari 1988   10 voa/felua Brandaan op de Veluwe  
13a Nieuwsbulletin Felua februari 1989   10 voa/felua Schokland  
13a Nieuwsbulletin Felua februari 1990   10 voa/felua Musea  
13a Nieuwsbulletin Felua februari 1991   10 voa/felua Wijk bij Duurstede  
13a Nieuwsbulletin Felua februari 1992   10 voa/felua Jaarvergadering 1992  
13a Nieuwsbulletin Felua februari 1993   10 voa/felua Jaarvergadering 1993  
13a Nieuwsbulletin Felua februari 1995   10 voa/felua ijzerproduktie Loenen  
13a Nieuwsbulletin Felua februari 2000   10 voa/felua Lezing Karel V  
13a Nieuwsbulletin Felua februari 2001   10 voa/felua Jaarvergadering  
13a Nieuwsbulletin Felua juni 1990   10 voa/felua Hanze, Kampen en Elburg  
13a Nieuwsbulletin Felua juni 1993   10 voa/felua Wonder van mensdelijk vernuft  
13a Nieuwsbulletin Felua juni 1994   10 voa/felua Quousque tandem …  
13a Nieuwsbulletin Felua juni 1995   10 voa/felua historisch museum Apeldoorn  
13a Nieuwsbulletin Felua juni 1996   10 voa/felua Archeologische dag  
13a Nieuwsbulletin Felua juni 1998   10 voa/felua Koninklijke onderscheiding  
13a Nieuwsbulletin Felua juni 2000   10 voa/felua Ter Horst  
13a Nieuwsbulletin Felua maart 1994   10 voa/felua Jaarvergadering  
13a Nieuwsbulletin Felua maart 1996   10 voa/felua Honderd jaar Felua  
13a Nieuwsbulletin Felua maart 1998   10 voa/felua Vrede van Munster  
13a Nieuwsbulletin Felua mei 1988   10 voa/felua De Wegerifs  
13a Nieuwsbulletin Felua mei 1989   10 voa/felua Archeologie Raadhuisplein  
13a Nieuwsbulletin Felua mei 1991   10 voa/felua Tussenhalte  
13a Nieuwsbulletin Felua mei 1992   10 voa/felua Musea  
13a Nieuwsbulletin Felua mei 1997   10 voa/felua 100 jaar museum Apeldoorn  
13a Nieuwsbulletin Felua mei 2001   10 voa/felua Kernhem  
13a Nieuwsbulletin Felua november 1988   10 voa/felua Apeldoorn-Zuid  
13a Nieuwsbulletin Felua november 1989   10 voa/felua regentschap koningin Emma  
13a Nieuwsbulletin Felua oktober 1993   10 voa/felua Marialust  
13a Nieuwsbulletin Felua oktober 1999   10 voa/felua 100 jaar over de brug  
13a Nieuwsbulletin Felua september 1990   10 voa/felua Hanze, Kampen en Elburg  
13a Nieuwsbulletin Felua september 1991   10 voa/felua Lokaalspoorweg  
13a Nieuwsbulletin Felua september 1992   10 voa/felua Koning Lodewijk  
13a Nieuwsbulletin Felua september 1994   10 voa/felua Bouwactiviteiten Raadhuisplein  
13a Nieuwsbulletin Felua september 1996   10 voa/felua Excursie Anholt  
13a Nieuwsbulletin Felua september 1998   10 voa/felua Wilhelmina regina  
13a Nieuwsbulletin Felua september 2000   10 voa/felua Huis Doorn  
13a Omslag VOA met inschrijfformulier: Dwangarbeiders   10 voa/felua Dwangarbeiders Apeldoorn 1940-1945 2004
13a Stichting Erfgoedplatform Apeldoorn Ben Mouw e.a. 10 voa/felua jaarverslag 2013 2013
13a Terugkijken op Felua R.M. Kemperink 10 voa/felua 100 jaar vereniging Felua 1996
13a VOA-lied   10 voa/felua plasic map met VOA-liederen  
13 Aan de verwachting voldaan J. Ringel 10 vvv bloemlezing van diverse Apeldoornse schrijvers en dichters 1979
13 Apeldoorn   10 vvv Beekbergen, Hoenderloo, Hoog Soeren, Ugchelen en omgeving 1970
13 Apeldoorn bureau Voorlichtig 10 vvv fotoboekje met beschrijvingen 1985
13 Apeldoorn gemeente Apeldoorn 10 vvv propaganda-commissie foto’s in ringbandje  
13 Apeldoorn VVV Apeldoorn 10 vvv Beekbergen, Hoenderloo, Hoog Soeren, Ugchelen en omgeving 1968
13 Apeldoorn VVV Apeldoorn 10 vvv stad in de natuur 4-talig  
13 Apeldoorn uitgave VVV 10 vvv mapje met 20 losse bladen 18 foto’s en 2 tekst  
13 Apeldoorn J.Bromet 10 vvv 2 talige brochure met foto’s over kennis maken met Apeldoorn  
13 Apeldoorn anders ontdekken Apeldoorns gidsen colectief 10 vvv wandelingen 2016 AGC  
13 Apeldoorn en omgeving VVV 10 vvv toeristiische informatie van de VVV  
13 Apeldoorn en omgeving VVV Apeldoorn 10 vvv toeristische informatie 1940
13 Apeldoorn het hart van de Veluwe VVV 10 vvv Mooi Apeldoorn 1939
13 Apeldoorn ’n boeiende stad gemeente Apeldoorn 10 vvv Tiende gemeente van Nederland met bijna 150.000 inwoners ?
13 Apeldoorn op de kaart ViaMare 10 vvv Erfgoed SAM CODA plattegrond met foto’s en info 2009
13 Apeldoorn profiel van de recreatie Rabobank Apeldoorn 10 vvv zwart-wit boekej 28 pagina’s 1978
13 Apeldoorn stad in het groen gemeente Apeldoorn 10 vvv tweetalige kleurenfolder n.a.v. 1200 jarig bestaan  
13 Apeldoorn, stad in het groen gemeente Apeldoorn 10 vvv infofolder parken, kinderboerderijen en begraafplaatsen 2000
13 Apeldoorns Multiboek VVV Apeldoorn 10 vvv uitgave VVV Apeldoorn 1987
13 De baronnenlijn   10 vvv V.M.C. Veluwse Modelspoor Club  
13 De Oranjeroute VVV 10 vvv een vorstelijke veelzijdige vakantie  
13 Fietsroute Leven in Z7   10 vvv gratis fietskaart Zevenhuizen en Zuidbroek 2003
13 Fietstocht beeldende kunst apeldoorn drs. Mariecke Siezen 10 vvv fietsroute STAP  
13 Geldersch Landschap   10 vvv fietsroute van 30 km over de Loenermark Week van het Landschap 1996 1996
13 Gids van Apeldoorn VVV Apeldoorn 10 vvv toeristische informatie onder uitslaande kaarten 1936
13 Gids van Apeldoorn VVV Apeldoorn Vooruit 10 vvv toeristische informatie 1930
13 Gids voor Apeldoorn en omstreken VVV 10 vvv VVV-gids met illustratiën 1935
13 Groen van toen SAM CODA gemeente Apeldoorn 10 vvv Open monumentendag 8 & 9 september 2012 info en plattegrond 2012
13 Het beste van Apeldoorn Jeroens Bureau 10 vvv ontdek Apeldoorn te voet of per fiets 2009
13 Hotel en pensiongids VVV 10 vvv   1931
13 Inspire visite Veluwe 2016 Karlijn van Onzenoort 10 vvv glossy met artikelen over o.a. Apeldoorn 2016  
13 Jugendstil wandelroute VVV Apeldoorn 10 vvv wandelroute langs de Jugendstilpanden ongeveer 5 kilometer 1994
13 Koninklijk Apeldoorn VVV Apeldoorn 10 vvv toeristische informatie over Apeldoorn en de dorpen  
13 Koninklijk Apeldoorn VVV Apeldoorn 10 vvv stad in het groen vakantie- en congresstad  
13 naar buiten in Apeldoorn gemeente Apeldoorn 10 vvv fiets & wandelkaart  
13 Royal APELDOORN VVV 10 vvv informatieblad dorpen incl. 9 dezelfde plattegronden  
13 Speuren naar wild op de Veluwe VVV Apeldoorn en VVV 10 vvv houtvesterij, schaapskooi  
13 Spoorzoeken langs het kanaal H.Ummels e.a 10 vvv gidsje over het kanaal tussen de sluis en de Deventerbrug 2008
13 Te hoog of te laag, dat is de vraag! Gertjan Blankena e.a. 10 vvv fietstocht door Beekbergen en Loenen  
13 to Do visit Veluwe mini-guide actief 2016   10 vvv    
13 to Inspire VVV 10 vvv glossy met artikelen over o.a. Apeldoorn 2016  
13 to See visit Veluwe mini-guide cultuur 2016   10 vvv    
13 Toeristengids Apeldoorn en omgeving VVV Apeldoorn 10 vvv toeristische inf. van Apeldoorn en omgeving incl plattegrond 1940
13 Uut de sloffen Margot Jongedijk e.a 10 vvv fietsroute langs begraafplaatsen  
13 Veluwe ieder jaargetijde anders VVV 10 vvv minimagazine Lente  
13 Verrassend Apeldoorn Anders   10 vvv fotomap blauw nr 338  
13 VVV gids voor de gemeente Apeldoorn VVV 10 vvv gids voor de gemeente Apeldoorn en haar dorpen  
13a A.O.V. de Gong 25 D. Bleijerveld 10 zangkoren jubileumnummer Apeldoornse Operette Vereniging april 1955 1955
13a Alle 73 zangkoren in één gids Ellemiek van de Watering 10 zangkoren 5e editie najaar 2012. uitgave van de Apeldoornse Koren Fedratie (AFK) 2012
13a Apeldoorn door de jaren heen….. Bel- Canto 10 zangkoren 30e uitgave kalender zangkoor Bel Canto met oude foto’s 2011
13a Bachatelle Harriët Schukken 10 zangkoren oktober 2006 2006
13a Contactblad mannenkoor Bel Canto unisono 10 zangkoren jaargang 46 nummer 1 2015
13a Fonteinlied J. Oostenrijk 10 zangkoren partituur  
13a Je Maintiendrai   10 zangkoren Nationaal-Hist zangspel gewijd een Koningin en Vaderland 1914
13a Muziektent Oranjepark Apeldoorn   10 zangkoren tekstboekje bij samenzang met publiek 2002
13a Operettevereniging “De Kunstgroep” Dick Tellegen (voorwoord) 10 zangkoren programmaboekje: Orpheus in de onderwereld 1987
13a UNISONO Bel- Canto 10 zangkoren Contactblad BEL-CANTO Apeldoorn. Kerstmis 2014, jaar 45, nr 7 2014
13a Van “la mascotta” tot “Der Zigeunerbaron” Roel Boon, Dick Modderkolk 10 zangkoren 50 jarig bestaan van de Apeldoornse Operette vereniging 1980
13a Zangkorengids A’doornse Koren Fed. 10 zangkoren beschrijving van alle zangkoren in Apeldoorn 2010
14 25 jarig jubileum Coop.Boerenleenbank Kroeseklaas drukkerij 11 bedrijven jubileumuitgave 25 jarig bestaan 1934
14 50 jarig bestaan Coop.Boerenleenbank Kroeseklaas drukkerij 11 bedrijven jubileumuitgave 50 jarig bestaan 1959
14 Apeldoorn in opkomst 1795-1850   11 bedrijven gegevens uit boek van C.J.W.Arnold soc.geogr. En econ. Ontw.  
14 Apeldoorn,sociaal/economisch profiel Rabobank Apeldoorn 11 bedrijven Blik op Apeldoorn door de “ogen”van de Rabobank 1977
14 AVRA   11 bedrijven plastic map met 18 foto’s en 1 folder  
14 De kluizenaer Anne ten Barge 11 bedrijven personeelsblad Rabobank Apeldoorn 1984
14 Dichterbij   11 bedrijven magazine voor leden van de RABO-bank 2013
14 Dichterbij   11 bedrijven wonen en leven. Kopen of verbouwen? 2012
14 Eerste A’doornse magnetopnon industr. H.A.Steeman 11 bedrijven radio historisch tijdschrift nr. 131 2009
14 Hotel de Keizerskroon   11 bedrijven prinses Margriet opent het hotel 1980
14 Instituut voor pluimveeonderzoek   11 bedrijven informatieboekje  
14 J.&H.W. van der Ploeg   11 bedrijven stencilwerk over brandspuiten  
14 Jubileumkrant RABO-bank   11 bedrijven eenmalige uitgave van 100 jarig bestaan van RABO Apeldoor e.o. 2009
14 Jubileumuitgave 70 jaar Sportfondsenbad Apeldoorn Hans Verbeek 11 bedrijven 70 jaar Sportfondsenbad 2005
14 Pluimveehouderij diversen 11 bedrijven 60 jarig jubileum instituut voor pluimveeonderzoek  
14 Publikaties Pluimveehouderij 1990 diversen 11 bedrijven algemene informatie 1990
14 Vijf en zeventig jaar Apldoorn Rabobank Apeldoorn 11 bedrijven Aangeboden tgv het 75-jarig jubileum van Raboank-Apeldoorn 1984
14 Welkom in het conferentiecentrum Spel-der-Holt   11 bedrijven bij uitstek geschikt voor feesten en partijen  
14 Welkom op Parc Spelderholt!   11 bedrijven Wat is Spelderholt? informatiefolder voor gasten  
14 Eigen! Peter Eemsing 11 belangenorganisaties Lifestyle # 32  
14 Apeldoorn Sociaal/economisch profiel gemeente Apeldoorn 11 belangenorganisaties Centraal Beheer/Rabo/Gasinstituut/Apenheul 1977
14 Bakkerswereld   11 belangenorganisaties onafhankelijk weekblad voor brood en banketbakkers 1999
14 Even Apeldoorn voorjaar 1994 Dick van Dijk e.a. 11 belangenorganisaties informatiemagazine van Centraal Beheer 1994
14 Kadaster in kaart Stefan Rutten 11 belangenorganisaties geschiedenis van landmeters, techniek en cartografie 1999
14 Verbonden met Apeldoorn… Ingrid van Hoorn 11 belangenorganisaties 80 jaar Centraal Beheer 1989
14 Vrijwilligerswijzer Bert Vondeling 11 belangenorganisaties folder gemeente Apeldoorn stichting Wisselwerk maart 2004 2004
14a 40 jaar Mariëndaal diversen 11 fabrieken jubileumuitgave 40 jarig bestaan zuivelfabriek 1946
14a Berends van Loenen   11 fabrieken brochure over diverse machineriën etc.  
14a De vlotvuller   11 fabrieken extra bijlage van Talens b.v. Maar honger hadden we niet 1972
14a Fishing, nets, twins, lines   11 fabrieken 75 jarig bestaan van de ANZA engelse uitgave  
14a Goudkuil b.v.   11 fabrieken engelstalige folder reliability, quality, continuity, service  
14a Klaas Schenk & Zonen   11 fabrieken bundel stencils in plastic map t.g.v. 100 jarig bestaan 1923
14a Koperpletterij en metaalhandel   11 fabrieken n.v. voorheen H. de Heus en Zoon 100 jarig bestaan 1913
14a Remmert holland B.V.   11 fabrieken plastic mapje met informatie  
14a Talens 90 jaar Piet Eskes 11 fabrieken terugblik op de historie van Talens 1989
14a Vrogger en noe   11 fabrieken kopie jubileumrevue Mariëndaal in Tivoli 1946
14a Wat er was, wat er is 3 hist.museum Marialust 11 fabrieken papiernijverheid en wasserijen 1983
14a Werklust Holland bv 1947-2007 Jan Kooiker e.a. 11 fabrieken jubileumuitgave 60 jarig bestaan 2007
14a Zwitsal Fabrieken   11 fabrieken 1 blad A4  
14 40 jaar culturele pleinmarkt bestuur stichting 11 winkels Palet van een kleurrijk cultureel Apeldoorn 2008
14 Apeldoorns Marktboekje Huub Ummels e.a. 11 winkels opening Nawijn en Polak 15 september 1984 1984
14 Banketbakkerij Schuppers 50 jaar kopie 11 winkels kopie met namen van alle bakkers in plastic map  
14 George Yntema 50 jaar op de markt Jan Driesten en Jet Gerritsen 11 winkels Korte levenbeschrijving van de markante Apeldoornse Boekenman 2000
14 Marktzicht, straathandel in Apeldoorn Dolly Verhoeven e.a. 11 winkels Bot , Leida de Bruijn, Willem v Tongeren, Knigge, Karel Bakker 2002
14 Prijs-Courant van Gebrs. Roeterdink gebrs Roeterdink 11 winkels Prijs-Courant 1912 1912
14 Prijs-Courant van Gebrs. Roeterdink   11 winkels    
14 Trafiek   11 winkels Apeldoornsche kruideniersvereniging 1930
14 Wilt u ook aan dit boekje uw volle aandacht schenken?   11 winkels welkomstboekje van winkeliers en zakenmensen met alfab. Lijst 1935
14 Apeldoorn as it was as it is as it will be drs.H.Millenaar 11   boekje in het engels  
14 Apeldoorn toen nu en straks drs.H.Millenaar 11   gemeentelijke sociografische dienst 1e druk 1969
14 Apeldoorn toen nu en straks drs.H.Millenaar 11   gemeentelijke sociografische dienst 3e herzien druk  
15 Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land Gelderland A.P. Crom e.a. 13 kerken Synode van Apeldoorn 1961-1962 blz. 43 en 44  
15 Apeldoorn orgelhistorie deel 2 H.A.M. Ummels 13 kerken informatiegidsje over de orgels in Apeldoorn  
15 De brand in het kerkgebouw der Hervormde Gemeente van A’doorn H.J. de Wilde 13 kerken opbrengst boekje 20 cent voor fonds nieuwe orgel brand was op 29 maart 1890  
15 De grote kerk te Apeldoorn (stencil)   13 kerken korte kerkhistorie t.g.v. 100 jaar 1992
15 De O.L.Vrouwe- of Mariakerk te Apeldoorn H. Ummels e.a. 13 kerken folder t.g.v. Kerkepad 1992 van de NCRV 1992
15 Diaconikrant 2005   13 kerken Protestantse Gemeente Apeldoorn (in wording) 2004
15 Enkele notities bij het interieur van de Grote Kerk stichting SAM 13 kerken stichting Apeldoornse monumenten  
15 Fragmenten uit het dagboek van koster Schulte onbekend 13 kerken terugblik op het werk van koster Schulte 1920-1961 1961
15 Gedenkboek der C.V.v.J.M. 1865-1930 J.C.Schaake (copie) 13 kerken 65 jarig bestaan Chr, Ver, voor Jonge Mannen 19 october 1930 1930
15 Gedenkschrift bij 25 jarig bestaan…   13 kerken van de Afdeeling van den Nederl.Protestantenbond 1905
15 Gids der Herv Gemeente van Apeldoorn en Het Loo een Commissie 13 kerken vervanger Welkomstboekje nieuwe leden van de Herv. Kerk 1955
15 Gids Hervormde wijkgemeenten het Loo en Centrum-Oost   13 kerken informatiegids  
15 Het (Bätz) Witte-orgel in de Grote Kerk   13 kerken    
15 Het Prekenblad 1954   13 kerken predikatie Canadalaan oudejaarsavondpreek PM Jonker 1954
15 Het Prekenblad 1954   13 kerken wekelijkse predikatie Canadalaan nabetrachtingspreek W Kremer 1954
15 Het werk in Gods koninkrijk dr. Th.L.Haitjema 13 kerken afscheidsprediking op 28 october 1923 in de Groote Kerk 1923
15 In en om de Tabernakelkerk G.A. Westerveld 13 kerken eerste wijkgids voor Zuid-Oost 1978
15 Informatieboekje Herv/Gereform Kerkgemeenschap J.G. de Bruijn e.a. 13 kerken Apeldoorn West – Wijkdeel 1 Jachtlaankerk / Kapel Hoog Soeren 2000
15 Informatiegids Gereformeerde Kerk   13 kerken wijk Orden/Ugchelen 1983-1984 namen en adressen 1984
15 Inventaris van de archieven van de gereformeerde kerk in Apeldoorn P. van Beek 13 kerken periode 1835-1960 1985
15 Kerk informatie Hoenderloo 1992   13 kerken kerkdiensten informatie in kerken en op camping 1992
15 Kerkepad in Apeldoorn comité apeldoorn 1200 13 kerken informatie/programma 29 mei 1993 plus 2 bijlagen 1993
15 Lutherse predikanten te Apeldoorn 1925-2000 stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel Utrecht 13 kerken   200
15 Mariakerk Citymonument onbekend 13 kerken algemene informatie van kerkinterieur, bouw etc.  
15 Mariakerk Citymonument   13 kerken informatie inclusief twee uitgebreide stencils in plastic map 1992
15 Ontmoeting in West kerk A’doorn-West 13 kerken Kapel Hoog Soeren 2005
15 Parochiegids onbekend 13 kerken Teresiakerk 2000
15 Reizen en Pleisteren zaterdag 8 april 2000   13 kerken symposium inde Theologische Universiteit 2000
15 Sterven als het tarwegraan J.H.W. Warners 13 kerken predikantie herdenkingsdienst op 30 augustus 1945 1945
15 Verdieping in Apeldoorn West 1997-1998 Hervormde/Gereformeerde Kerkgemeenschap 13 kerken gesprekskringen, cursussen en bijbelkringen 1998
15 Vrijheid delen is de kunst   13 kerken Oecumenische herdenkingsdienst 5 mei 2005 2005
15 Welkom in Hervormd Apeldoorn   13 kerken informatie voor nieuwe kerkleden  
15 Apeldoorn Gert Schouten 14   eigen visie op bestemmingsplan Hoofdstraat Noord 1989
15 Een reisje naar Apeldoorn B. Nijkamp 14   zelfgemaakt/getypt verslag in map 1982
20 Herinneringen van Brune Tideman   14   map met typewerk 1837-1885  
15 Mooie tijd Kees Schilperoort 14   boekje als bedankje voor Evert Kroon 1988
15 Onder de toren Harry Willems 14   gedichten en tekeningen 2e druk oktober 1983 1983
15 Rond um APELDOORNE Dien ter Horst-de Groot 14   gedichten en verhalen in dialect 1995
15 Willem van Bilzen Een spirituele reis   14      
16 Apeldoorn (vierkant rood boekje) gemeente Apeldoorn 16 algemeen kijkleesboekje voor een eerlijk en ongekleurd beeld. Zwart/wit foto’s  
16 Apeldoorn früher…heute…morgen Dr. H. Millenaar 16 algemeen Duitstalig boekje  
16 Apeldoorn hoeksteen voor veler toekomst gemeente Apeldoorn 16 algemeen   1960
16 Apeldoorn kortweg gemeente Apeldoorn 16 algemeen overzicht van de groei van Apeldoorn 1978
16 Apeldoorn toen en nu gemeente Apeldoorn 16 algemeen ontstaans geschiedenis van “Appoldro tot Apeldoorn” 1978
16 Apeldoorns Fotojournaal 1e jaargang nr 5 1965 I.P. Heins 16 algemeen 24 december 1965 Kerst 1965 1965
19 Cultuur historisch Apeldoorn 4 gemeente Apeldoorn 16 algemeen de smaak van de 19e eeuw, Boerefijn/Parlevliet/Grafheuvel 2009
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 3 gemeente Apeldoorn 16 algemeen A’doornsche Bosch, kerkgebouwen, bushalte/kiosk, Harry Meek 2009
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 12 gemeente Apeldoorn 16 algemeen Naoorlogs erfgoed 2007
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 13 gemeente Apeldoorn 16 algemeen Monumentale kunst in Apeldoorn 2008
16 De dienstensector C.J.C.W.H.Arnold e.a. 16 algemeen in de negentiende en twintigste eeuw 2006
16 De tramlijn Apeldoorn-Het Loo   16 algemeen terugblik op historie van het tramlijntje 1978
16 Gevels binnenstad Apeldoorn gemeente Apeldoorn 16 algemeen afd voorlichting Cees de Wilde 1982
16 Grafiek-kollektie RAADHUIS gemeente Apeldoorn 16 algemeen opening gerestaureerde raadhuis 28 oktober 1977 1977
16 Kalender voor senioren gemeente Apeldoorn 16 algemeen kalender met diverse oude foto’s  
16 Kijk waar je koopt Henk op den Dries 16 algemeen de architektuur in de Hoofdtraat te Apeldoorn 1981
16 Marca Apoldro JL.H. Koohman 16 algemeen algemene infomatie historie Apeldoorn 1972
16 Marca Appoldro L.H. Kooman 16 algemeen uit de geschiedenis van Apeldoorn Walburg 1972
16 Ons gemeentewapen en de naam Apeldoorn gemeente Apeldoorn 16 algemeen plastic map met infomateriaal  
16 Van Herberg tot Raadhuis Aad Struys 16 algemeen Geschiedens van het Raadhuis 1977
16 Veluws Fotojournaal 2e jaargang juni 1967 I.P. Heins 16 algemeen juni 1967 1967
16 Vivat Apeldoorn en Oranje R Hardonk 16 algemeen tentoonstelling herstel onafhankelijkheid in 1813 1963
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 16 gemeente Apeldoorn 16 archeologie Grind: een gift uit de grond 2010
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn 17 gemeente Apeldoorn 16 archeologie Uit de lucht, in de bodem. Vliegtuigwrakken uit wO II 2012
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 4 gemeente Apeldoorn 16 archeologie Oude ijzerindustrie 2002
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 7 gemeente Apeldoorn 16 archeologie Graven in de tuin van paleis Het Loo  
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 8 gemeente Apeldoorn 16 archeologie Veluws vuursteen als werktuig of wapen 2004
19 Cultuurhistorisch Apeldoorn nieuwsbrief 9 gemeente Apeldoorn 16 archeologie Begraven en cremeren in de prehistorie 2004
16 De oude smeedijzerbereiding J.D. Moerman 16 archeologie fabriceren van smeedijzer 1962
16 De Ruitersmolen   16 archeologie uitgave van de vrienden van de molen 1980
16 Een karakteristiek van de Oost-Veluwse sprengen stichting tot behoud 16 archeologie ontstaan van de Oost-Veluwse beken 1981
16 Geschiedenis van Apeldoorn   16 archeologie handgeschreven document in plastic map 1958
16 Het Veluwse bekenboekje drs. Wim Oosterloo 16 archeologie uitgave van zuiveringsschap Veluwe 1981
16 Historie van de windmolens … Ignaat Simons 16 archeologie 10 stencils geniet 1998
16 Napoleon Anja Krabben e.a. 16 archeologie thematijdschrift nr.5 oktober 2011 2011
16 Oude ijzerindustrie in Apeldoorn   16 archeologie stencil uit Cultuurhistorisch Apeldoorn nummer 4  
16 Over IJzerkuilen, Slakkenhopen, merkwaardige industrie R. Hardonk 16 archeologie informatie over ijzerindustrie in de 17e eeuw in Apeldoorn 1975
16 Rondom de Hamermolen Vrienden Hamermolen 16 archeologie uitgave t.b.v. het waterrad 1989
16 Spartacus-Reader Dolly Verhoeven 16 archeologie infobulletin over het Spartaterrein 2004
16 Wentelende waterraden R. Hardonk 16 archeologie koren-, olie-, leer- en volmolens van Apeldoorn 1964
16 100 jaar inhuldiging Kon. Wilhelmina W. Nijhof 16 koningshuis informatie over feest en evenementen incl.4 losse bladen 1998
16 De uitvaart van Kon. Wilhelmina + aangifte overlijden ds.J.F.Berkel e.a. 16 koningshuis De diensten op Paleis Het Loo en in Delft 1962
16 Envelop aan bestuur Chr. Besturen Bond dienst Koninklijk Huis 16 koningshuis uitnodigingen doopplechtigheden en liturgiën  
16 Inhuldiging Koningin Wilhelmina   16 koningshuis Nederlandse liederen klederdrachten zanghulde 1998
16 Koningin Wilhelmina   16 koningshuis herinneringsalbum t.g.v. regeeringsjubileum 1898-1938 foto’s 1938
16 Koninginnedag 2009 de Stentor 16 koningshuis informatiefolder inclusief programma april 2009 2009
16 Muziekuitvoering in de Groote Kerk Haagsch Comité 16 koningshuis t.g.v. vijftig jaar van Koningin-moeder in Nederland 1929
16 Officieel Programma Huldigingscomité 1938 16 koningshuis Feest i.v.m. het 40 jarig Regeeringsjubileum van Kon Wilhelmina 1938
16 Onze Vrede-Koningin D.Rot 16 koningshuis 25 jaar regeringstijd Kon. Wilhelmina 1923
17 Highland Express Canadatour 2016 70 Tonnie van Amersfoort – Velthuijsen e.a. 16 WO II Canadatour juli 2016 2016
17 17 april 1945. Bevrijding van Apeldoorn Wim Ploeg 16 WO II herinnering aan de bevrijding van Wim Ploeg  
17 Album van een soldaat Rijksvoorl.dienst 16 WO II Prins Bernhard 1981
17 Apeldoorn 1940- 1945 D.Hebers 16 WO II Kaart van Apeldoorn en omgeving met gevechtshandelingen 1980
17 Apeldoorn 40 jaar vrij St Bevrijding ’45 16 WO II programma herdenking bevrijding 7 april-14 mei 1985 1985
17 Apeldoorn vijftig jaar vrij Henk Wisselo 16 WO II Stichting Bevrijding ’45 tweetalig 1995
17 Apeldoorn Vrij A. Steeman 16 WO II tentoonstelling 1940-1945 in Marialust op 10 mei 1980. 1980
17 Bunker van Seyss-Inquart   16 WO II bunkerbeschrijving 1994 1994
17 Bunker van Seyss-Inquart   16 WO II bunkerbeschrijving  
17 Canada – Nederland 1944 -1945 onbekend 16 WO II Rol Canadese leger bij de bevrijding van NederlandIn 3 talen  
17 Collectie ’40-’45 Beekbergen   16 WO II oorlogsmuseum Beekbergen  
17 De bunker van Seyss-Inquart Ton Steeman 16 WO II beschrijving van de bunker VOA uitgave 2e druk  
20 De Groene Amsterdammer L.J. Jordaan 16 WO II herinneringsalbum 1940-1945 in plastic map  
17 Dagboek over de laatste oorlogsdagen in de wijk Het Loo Ver.Oud Apeldoorn 16 WO II uit het dagboek van Koos Borsje ( 191619940 2005
17 Gedenkteken slachtoffers bom op hotel Bosoord   16 WO II bom op hotel op 10 december 1944 2015
17 Govert Steen, jachtvlieger Rob Philips e.a 16 WO II herinneringen over Apeldoornse jachtvlieger Govert Sleen. 2004
17 Het Apeldoornsche Bosch   16 WO II herdenking 10 shevat 5773 lijst met namen van slachtoffers  
17 Het Apeldoornsche Bosch   16 WO II herdenkingsjaar 21 tewet 5770 21 januari 2010 2010
17 Het Apeldoornsche Bosch   16 WO II 10 shevet 5773 – 21 januari 2013 namenlijst slachtoffers  
17 Het keienmonument Fred Klijndijk 16 WO II het verhaal achter de zwerfkeien aan de Sportlaan 2013
17 Het lijkt lang geleden … Kitty van den Burg e.a. 16 WO II werkgroep 5 mei 1980 Apeldoorn  
17 Highland Express 66 Amersfoort – Velth. 16 WO II herdenking 70 jaar bevrijding 2015 2015
17 Highland Express 67 Amersfoort – Velth. 16 WO II terugblik op 70e herdenking bevrijding 2015 2015
17 Monument Het Apeldoornsche Bosch   16 WO II onthulling monument door prinses Juliana 1990
17 Oorlogsverhaal door … G.Westhoff-van Seters 16 WO II eigen stencilwerk in band 1975
17 RADIO ORANJE   16 WO II plasic map met diverse stencils over WO II  
17 Seyss-Inquart beul van Nederland   16 WO II beschrijvingvan vijf jaar Seyss-Inquart in Nederland 1946
17 Voor de laatste maal THANK YOU BOYS!   16 WO II 3 mei 2005 Stentor-bijlage  
17 3x 50 jaar NAC 17 NAC/Stentor jubileumuitgave en afscheid van 3 belangrijke medewerkers 1979
17 Apeldoorn in 2005 Stentor 17 NAC/Stentor jaarboek van de Stentor/Apeldoornse Courant 2005
17 Apeldoorn in 2007 Stentor 17 NAC/Stentor jaarboek van de Stentor/Apeldoornse Courant 2007
17 De krant is een meneer NAC 17 NAC/Stentor hoofdredacteur J.D. Troostheide t.g.v. afscheid op 29 april 1982 1982
17 Hij van Wegener NAC 17 NAC/Stentor afscheid van Marinus v.d. Brink 31 maart 1984 1984
17 Koninginnedag de Stentor 17 NAC/Stentor viering koninginnedag in Apeldoorn 2009
17 Mededeelingenblad (copy) NAC 17 NAC/Stentor Nieuwe Apeldoornsche Courant 11 december 1944 1944
17 Wij van Wegener extra 75 NAC 17 NAC/Stentor Wegener 75 jarig jubileum 2250 in getal 1978
17 Wolf letterlijk   17 NAC/Stentor afscheidsgeschrift vertrek van de heer Henk Wolf bij Wegener  
17 2 jaar APELDOORNER.COM Tom Brands e.a. 17 RTV/Apeldoorn jubileumboekje i.v.m. 2 jarig bestaan van de Jongerensite 2008
17 Al 10 jaar te horen Jan Koorenhof e.a. 17 RTV/Apeldoorn Eenmalige uitgave tgv 10 jarig jubileum van Radio Apeldoorn 1996

Deze pagina is niet beschikbaar voor tablets en smartphone.